Optiot

Optiosopimus on futuurisopimuksen rinnalla toinen johdannaisinstrumentti, jolla käydään päivittäin kauppaa pörssissä. Myös optioiden kohdalla on tärkeää muistaa, että optiokauppa vastaa toimijan (myyjä/ostaja) hallinnassa olevan viljan määrää.

Optioilla voidaan tehdä kauppaa neljällä eri tavalla:

Option ostajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta ostaa (call optio) tai myydä (put optio) tiettyä hyödykettä tietyin ehdoin (hinta ja määrä), määrättynä aikana tulevaisuudessa. Korvaukseksi saamastaan oikeudesta option ostaja maksaa option myyjälle sopimuksen solmimisen yhteydessä preemion eli niiden välisen hintaeron. Option ostaja ei voi menettää enempää kuin maksamansa preemion.

Option myyjä asettaa osto-option, siis antaa oikeuden tietyin ehdoin (hinta ja määrä) ostaa tiettyä hyödykettä sinulta tulevaisuudessa tai myyntioption, joka antaa oikeuden myydä tiettyä hyödykettä sinulle tietyin ehdoin (hinta ja määrä) tulevaisuudessa