Esimerkki NYSE Euronextin myllyvehnän ja rapsin futuurinoteerauksista

Esimerkki NYSE Euronext:in myllyvehnän futuurinoteerauksista (tammikuu 2012 - toukokuu 2013). Lähde: www.euronext.com

Myllyvehnän hintanoteeraus NYSE Euronext

Pörssien futuuri-informaation yhteydessä käytettävää sanastoa (katso yllä oleva taulukko):

Contract - sopimus. Vehnälle noteerataan kulloinkin kahdeksan eri futuurihintaa. Ne erotellaan sen mukaan milloin sopimukset, joilla pörssikauppaa tehdään, erääntyvät.  Pisimmän aikavälin futuurihinta kertoo 1,5 vuoden päästä erääntyvän sopimuksen sen hetkisen noteeraushinnan.
Delivery - sopimuksen erääntymisajankohta (esim. MAY 13 erääntyy toukokuussa 2013).
Last - päivän viimeinen hinta, joka määrittää kyseisen päivän hinnan (€/tonni).
Change - hintamuutos verrattuna edellisen päivän päätöshintaan, kun pörssi sulkeutui (€/tonni)
High -  korkein hinta, jolla kauppaa on tehty päivän aikana (€/tonni)
Low - alhaisin hinta, jolla kauppa on tehty päivän aikana (€/tonni)
Volume - näyttää päivän aikana tehtyjen (sekä myynti- että osto-) sopimuksien määrän
Open interest (O.I.) - avoin tase sisältää avoimien sopimusten (sekä myynti- että osto-) kokonaismäärän. Kun futuurikauppa puretaan, sopimus poistuu avoimesta taseesta. Tämä merkitsee, että sopimuksen erääntymisen lähestyessä avoin tase kyseisen sopimuksen kohdalla lähestyy nollaa.
Ask/Offer - myyntitarjous
Bid - ostotarjous

Esimerkki NYSE Euronext:in rapsin futuurinoteerauksista (helmikuu 2012 - toukokuu 2013). Lähde: www.euronext.com

Rapsin hintanoteeraus NYSE Euronext