Maatilojen väliset sopimukset

Tilojen välisellä kaupalla tarkoitetaan yleensä etukäteen tehtyä sopimusta maatilojen välillä koskien viljan valmiiksi korjatun sadon tai ns. pystymyynnin kauppaa. Tilojen välisessä kaupassa on tärkeää löytää yhteinen näkemys kaupan kohteena olevan viljan määrästä ja laadusta sekä hinnoitteluperusteesta. On myös tärkeää sopia vastuunjaosta koskien viljelytoimien ja korjuun tekemistä sekä mahdollisia korvauskysymyksiä vahinkojen varalta.

Tilojen välisessä viljakaupassa tulee tavoitteena olla, että sopimus on molemmille osapuolille järkevä. Viljakaupassa viljaliikkeen kanssa myyjä joutuu maksamaan viljastaan välityspalkkion ja rahdin vastaanottopisteeseen. Nämä kustannuserät ovat niitä, jotka tilojen välisessä kaupassa voidaan sopia erikseen ja joilla voidaan tuottaa hyötyä kummallekin osapuolelle.

Maatilojen välisessä kaupassa voidaan soveltaen käyttää apuna samantyyppisiä sopimuksia, joita vilja-alan yritykset käyttävät. Erityisesti silloin, kun maatiloilla ei ole aiempaa kokemusta keskinäisestä kaupankäynnistä, antaa kirjallinen sopimus kummallekin varmuutta. Tilojen välisen kaupan lähtökohtana on sopimuksen sitovuus. Sekä myyjän että ostajan etu on, että sopimuksen yksityiskohdista on neuvoteltu etukäteen ja ne kirjataan sopimukseen. Yksinkertaisesta kauppasopimuksesta käy ilmi esimerkiksi viljaerän määrä, laatu, yksikköhinta, toimitusajankohta, maksuaikataulu sekä päiväys ja osapuolten allekirjoitukset.

Jos tuotteesta halutaan muita kuin maatilalla käytössä olevilla mittareilla todettavia laatutietoja, on syytä käyttää molempien osapuolten hyväksymän viljalaboratorion palveluja. Tällaisia analyysipalveluita tarjoavat mm. Evira ja muut kaupalliset viljalaboratoriot.

Tilojen välisen viljakaupan ohjeistukset ja kaupankäynnissä käytettävät sopimusmallit on koottu Farmarin Pörssiin (www.farmarinporssi.fi). Ohjeistuksessa annetaan suositukset käytettäviin sadon ja laadun määrittämismenetelmiin, hinnan määräytymisperusteisiin ja hintaan tehtäviin korjauksiin, esim. laadun mukaan. Ohjeistuksen koonnista ja päivityksestä ovat vastanneet ProAgrian, MTK:n, MTT:n, Työtehoseuran ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen asiantuntijat. Tilojen välistä kaupankäyntiä on pyritty helpottamaan myös ProAgrian kehittämällä Viljan hintalaskurilla, joka laskee viljan hintaan sen rehuarvon mukaisen korjauksen.