Viljojen ja öljykasvien hintaan vaikuttavia asioita

Viime vuosina hintavaihtelut vilja- ja öljykasvimarkkinoilla ovat olleet suuria, minkä vuoksi markkinaseurannan tärkeys, ostajien (kauppa, teollisuus) hintanoteerausten ja pörssien futuurihintojen seuranta, on korostunut entisestään. Maailmanmarkkinoilla tapahtuvat muutokset heijastuvat myös kotimaan hintoihin. Kotimaan hintatietoja viljoille sekä öljykasveille koostetaan viikoittain esimerkiksi Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) nettisivuille (www.vyr.fi). Sivuilla julkaistaan myös ajankohtaisia katsauksia kotimaan ja kansainvälisten viljamarkkinoiden tapahtumista. Muita tietolähteitä ovat mm. maatalousalan lehdet, kaupan, teollisuuden ja tutkimuslaitosten markkinakatsaukset ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen, Tiken tilastot.

Alla olevassa taulukossa havainnollistetaan kuinka suuri vaikutus jo 20 €/tn muutoksella sadon myyntihinnassa on erikokoisilla tiloilla ja eri satotasoilla. Oletetaan, että viljaa tuotetaan 50 hehtaarin alalla, 4 tn/ha satotasolla. Jos viljan markkinahinta nousee esimerkiksi aiemmalta 160 €/tn tasolta 180 €/tn tasolle, nousevat pinta-alalta saadut tuotot tuolloin 4000 €. Vastaavasti, mikäli hinta laskeekin 140 €/tn tasolle, laskevat tuotot 4000 €.

Hinnan muodostus viljoilla