Öljykasvien markkinoihin vaikuttavia tekijöitä

Öljykasvimarkkinoilla raaka-aineen (esim. soijapapu, rapsi) kysynnän ja tarjonnan lisäksi myös siitä jalostettavien tuotteiden, kasviöljyjen ja rehuraaka-aineiden kysynnällä ja tarjonnalla on vaikutusta markkinatapahtumiin. Viime vuosina kasviöljyjen kulutus on kasvanut mm. biopolttoaineiden kysynnän kasvun myötä ja toisaalta rehuvalkuaisen kysyntä on kasvanut mm. Aasiassa kasvavan lihantuotannon myötä. Välillä öljykasvimarkkinoita ohjaa enemmän raaka-aineet, välillä kasviöljyt ja välillä rehuraaka-aineet.

Soijaa tuotetaan öljykasveista selvästi eniten, minkä vuoksi sen kysynnällä ja tarjonnalla on suuri vaikutus markkinoiden suuntaan. Lyhyellä aikavälillä markkinoihin vaikuttavia tekijöitä kysynnän ja tarjonnan lisäksi ovat mm. yleiset odotukset hintojen kehityssuunnasta, päävaluuttojen kurssimuutokset, kauppapolitiikka ja yleispoliittinen tilanne suurissa viejä- ja tuojavaltioissa sekä yleisen talouskehityksen ohella tilanne muilla raaka-ainemarkkinoilla. Kasviöljymarkkinoihin vaikuttaa mm. niiden käyttö biopolttoaineina ja edelleen kilpailevien tuotteiden, kuten mineraaliöljyjen hintakehitys. Myös rehuraaka-aineissa on toisiaan korvaavia tuotteita, mikä tuo kilpailua myös öljykasveista jalostettujen valkuaisrehujen markkinoille.