Kevätrypsin ja -rapsin lajikevalikoima

Öljynpuristamoiden viljelysopimusehdoissa edellytetään, että kylvösiemenenä käytetään virallisesti tarkastettua, sertifioitua, kansallisella lajikelistalla olevaa tai muuta ostajan erikseen kirjallisesti hyväksymää lajiketta. Mikäli lajike on hyväksytty Suomen kansalliselle lajikelistalle, tarkoittaa se, että lajikkeen viljelyarvo suhteessa muihin lajikkeisiin on tutkittu Suomessa.

Kasvukaudella 2017 markkinoilla olevat rypsi- ja rapsilajikkeet on lueteltu alla olevissa taulukoissa. Tarkemmat lajikekuvaukset on mahdollista lukea lajikkeen edustajan/edustajien ja/ tai jalostajan kotisivuilta, joihin linkit alla olevissa taulukoissa.

Taulukko 1. Kevätrypsilajikkeet kasvuaikajärjestyksessä niiden vaatiman tehoisan lämpötilasummakertymän mukaan, aikaisin ylimpänä. CL=Clearfied lajike, S=synteettinen lajike.

Lajike kuva 1 korjattu

Taulukko 2. Kevätrapsilajikkeet kasvuaikajärjestyksessä niiden vaatiman tehoisan lämpötilasummakertymän mukaan, aikaisin ylimpänä. H = hybridilajike, CL=Clearfied lajike

kevätrapsilajikkeet aikaisuusjärjestyksessä
  • Lajikevalinnassa apuna toimivat Luken viralliset lajikekokeet, joiden tulokset löydät täältä

Rypsiä vai rapsia?

Markkinoilla olevilla kevätrypsilajikkeilla tuleentumiseen vaaditaan noin 1000 asteen lämpösumma ja rypsilajikkeilla ei ole juurikaan lajikkeiden välisiä kasvuaikaeroja. Käytännössä rypsin viljelyalue ulottuu viljelyvyöhykkeille I-III.

Kevätrapsilajikkeet sen sijaan vaativat tuleentuakseen noin 1100–1200 asteen lämpösumman, mikä rajaa niiden viljelyn viljelyvyöhykkeelle I sekä vyöhykkeen II suotuisiin osiin.  Mikäli rapsi ei ehdi täysin tuleentua ennen puintia, kasvaa riski siementen liian korkeisiin lehtivihreäpitoisuuksiin puinnin hetkellä. Korkea lehtivihreäpitoisuus alentaa sadosta saatavaa hintaa, tarkemmat tiedot hinnoitteluperusteista saat ostajilta. Markkinoilla olevien kevätrapsilajikkeiden välillä on suurempia kasvuaikaeroja kuin rypsilajikkeilla, mikä viljelijän on hyvä huomioida lajiketta valitessa. Lajikkeen aikaisuudesta on selkeästi etua kevätrapsisadon onnistumisessa

Muita huomioitavia tekijöitä

Satoisuuden lisäksi myös laatutekijöiden vaikutus sadosta saatavaan hintaan on hyvä huomioida lajiketta valitessa. Öljypitoisuus on hinnoitteluperuste ja vaikuttaa sadosta saatavaan myyntituloon. Tarkemmat tiedot hinnoitteluperusteista saat ostajilta. Lajikkeiden välisiä eroja myös laatutekijöiden suhteen voi vertailla Luken virallisten lajikekokeiden tuloksista, jotka löydät täältä.