Kaalikoi kiusaa myös öljykasveja

Kaalikoi on tunnettu vaeltajalaji, joka ei nykyisellään pysty talvehtimaan Suomessa. Kaalikoit elävät luonnonvaraisilla ja viljellyillä ristikukkaisilla kasveilla. Ravinnoksi kelpaavat kaalikasvien lisäksi myös öljykasvit, rypsi ja rapsi.

Kaalikoin runsaus vaihtelee paljon eikä sitä esiinny läheskään joka vuosi ongelmaksi asti. Kaalikoin aiheuttamat tuhot riippuvat vaelluksen määrästä, ajankohdasta ja vallitsevista sääolosuhteista. Kaalikoita on kuitenkin tullut viime vuosina kaukokulkeumana melko runsaita määriä, joten siihen kannattaa kiinnittää huomiota myös öljykasveilla, joilla se voi vioittaa lehtiä, kukintovarsia, kehittyviä nuppuja ja lituja.

Kaalikoi tulee tavallisesti torjuttua öljykasveilla rapsikuoriaistorjunnan yhteydessä eikä erilliselle torjunnalle ole yleensä tarvetta.  Torjunnassa on syytä huomioida, että neonikotinoidien tehon kaalikoihin tiedetään olevan heikko ja myös pyretroidien heikosta tehosta on ollut viitteitä. Koska lentävien aikuisten torjunta on yleensä melko tehotonta, torjunta kohdistetaan pieniin toukkiin. Kosketusvaikutteisilla tehoaineilla ei aina saada helposti osumaa toukkiin, jotka ovat yleensä lehden alapinnalla ja kasvuston suojassa. Torjunnan ajoitukseen ja ruiskutustekniikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Säännöllinen ja perusteellinen kasvustojen tarkkailu on myös tärkeää. Kaalikoille ei ole määritetty tarkkaa torjuntakynnystä. Torjuntaa kannattaa harkita, jos havaitaan keskimäärin muutama toukka kasvia kohti. Torjunta on mahdollista tehdä valmisteiden käyttöehdot huomioiden viimeistään ennen kasvuston kukintaa. 

Kaalikoi 1 Kaalikoi 2 rapsikuoriaistoukka 0705

Kuvat: Erja Huusela-Veistola