MATARA, VALVATTI JA JAUHOSAVIKKA YLEISIMMÄT RIKKAKASVIT

MTT:n toteuttamassa vuosina 2007–2009 Etelä- ja Keski-Suomen kevätrypsi- ja kevätrapsipelloilla tehdyssä rikkakasvi-kartoituksessa viisi yleisintä rikkakasvilajia olivat peltomatara peltovalvatti, jauhosavikka, pillikkeet ja saunakukka (Kuva 1).

Rikkakasvit rypsipellossa

Kartoituksen yhteydessä tehdyssä kyselyssä rikkakasveja oli torjuttu kemiallisesti vain noin puolella havaintopelloista. Ruiskutetuista pelloista vain 15 % luokiteltiin runsaasti rikkakasveja kasvaneiden luokkaan, kun ruiskuttamattomista pelloista 30 % oli runsaan rikkakasvillisuuden valtaamia. Pelloilla, joilla rikkakasveja esiintyi vähän, öljykasvien keskisadot olivat noin 300 kg/ha suurempia kuin niillä pelloilla, joilla rikkakasveja kasvoi runsaasti. MTT:n rikkakasvien torjuntakokeissa rypsillä ja rapsilla tehokkaalla rikkakasvien torjunnalla on normaalisti saatu 15–30 % sadonlisää. Tehokas rikkakasvien torjunta vähentää myös rikkakasvien siemeniä rypsin tai rapsin sadossa, jolloin sen laatu ja arvo nousevat.