Mallasohran lajikevalikoima

Mallasohran viljelysopimuksia tehdään lajikkeista, jotka mallasohraketjun eri osapuolten edustajista koostuva Panimolaboratorion ohrakomitea on virallisesti hyväksynyt mallasohraksi Suomessa (taulukko 1.). Vähäisessä määrin sopimuksia tehdään uusista vielä kokeiluvaiheessa olevista lajikkeista.

Valitun lajikkeen tulee viljelyominaisuuksiltaan soveltua mahdollisimman hyvin tilan olosuhteisiin. Oikealla lajikevalinnalla voidaan lisäksi jossain määrin lieventää ympäristötekijöiden aiheuttamia vaihteluja sadon määrässä ja laadussa.

Suomen kasvuoloissa aikaisuus lisää lajikkeen viljely- ja laatuvarmuutta. Tällä hetkellä aikaisimman ja myöhäisimmän kaksitahoisen lajikkeen välinen keskimääräinen kasvuaikaero lajikekoetulosten mukaan on noin 7 vuorokautta. Epäedullisina kasvukausina, jolloin lämpösummakertymä jää selvästi tavallista alhaisemmaksi on ero tätäkin suurempi. Myöhäisimmät lajikkeet ovat riittävän viljelyvarmoja ja satoisia vain I - ja IIe -vyöhykkeillä, mutta muita lajikkeita voidaan viljellä myös III -vyöhykkeen edullisimmilla kasvupaikoilla.

Lajikkeiden soveltuvuudessa eri maalajeille, korrenlujuudessa ja taudinkestävyydessä on myös eroja.  Tarpeenmukainen kasvitautien torjunta on osa hyvää viljelytekniikkaa.

Mallasohralajikkeiksi hyväksyttävät lajikkeet tuottavat yleensä paitsi kotimaan, myös kansainvälisen mallas- ja panimoteollisuuden laadulle asettamat vaatimukset täyttävää satoa. Tämän edellytyksenä on, että käytetään lajikkeelle suositeltua viljelytekniikkaa, laadukasta kylvösiementä, ja kasvukauden sääolot ovat mallasohran tuotannolle suotuisat.  Laatutekijöistä tärkeimmät ovat isojyväisyys ja jyväkoon tasaisuus, matala valkuaispitoisuus sekä hyvä itävyys.

Taulukko 1. Hyväksytyt mallasohralajikkeet 2014. Taulukossa esitetään mallasohralajikkeet niiden vaatiman tehoisan lämpötilasumman mukaisessa aikaisuusjärjestyksessä, aikaisin lajike ylimpänä. Aikaisuusjärjestys perustuu MTT:n virallisten lajikekokeiden tuloksiin. Lisätietoja lajikkeista saat jalostajien ja lajike-edustajien sivuilta, linkit alla olevassa taulukossa.

Ohralajikkeet kaksitahoiset

Mallastajan mietteitä lajikkeista

Johtuen osin runsaasta tilasiemenen käytöstä ja soveltuvien lajikkeiden puutteesta, mallasohralajikkeiden vaihtuvuus on ollut Suomessa hidasta.

Suomessa 2000-luvulla mallasohran valtalajikkeena on ollut mallastajan suosikki Barke ja sen asema valtalajikkeena kestänee vielä muutaman vuoden. Toiseksi valtalajikkeeksi on noussut NFC Tipple, joka on alhaisen valkuaispitoisuutensa ansiosta laadultaan melko hyvä lajike, mutta pitkän kasvuaikansa ja myöhäisen korjuuajankohtansa vuoksi haasteellisimpina kasvukausina herkkä peltohomeriskille.

Mallastuslaadultaan hyviä, uusia lajikkeita ovat mm. Harbinger ja Fairytale. Pois kotimaan mallastuskäytöstä ovat jääneet Annabell, Braemar, Prestige ja Scarlett. Poistumassa olevia lajikkeita ovat Xanadu ja muutaman vuoden sisällä todennäköisesti myös Marthe. Entsyymituotantoon soveltuvat hyvin Saana ja monitahoinen Polartop. Mallasohran ostajat julkaisevat omat sopimuslajikelistansa ja niihin kannattaa tutustua jo ennen kylvöpäätösten tekemistä.

Teksti: Sanna Kivelä, Viking Malt 15.4.2014

Lue lisää: Virallisten lajikekokeiden tulokset (MTT Raportti)