Exempel på prisnoteringar för kvarnvete- och rapsfuturer på NYSE Euronext

Exempel NYSE Euronext:s futurnoteringar för kvarnvete (januari 2012-maj 2013). Källa: www.euronext.com

Myllyvehnän hintanoteeraus NYSE Euronext

Contract – kontrakt. För vete noteras åtta olika futurpriser. De åtskiljs på basis av förfallodatumen för de kontrakt som är föremål för handeln på börsen. Futurpriset för den längsta perioden anger den rådande prisnoteringen för ett avtal som går ut om 1,5 år.
Delivery – kontraktets förfallodatum (t.ex. MAY 13 löper ut i maj 2013)
Last – dagens sista pris, som bestämmer priset för dagen (€/ton).
Change – prisförändring jämfört med föregående dags slutpris, när börsen stängdes (€/ton)
High – det högsta pris till vilket handel gjorts under dagen (€/ton)
Low – det lägsta pris till vilket handel gjorts under dagen (€/ton)
Volume – visar antalet kontrakt (både köp och försäljning) som ingåtts under dagen
Open interest (O.I.) – öppen balans som visar det sammanlagda antalet oavslutade kontrakt (både sälj- och köp) När ett futurkontrakt avslutas, avlägsnas kontraktet från den öppna balansen. Det innebär, att den öppna balansen för kontraktet i fråga närmar sig noll när dess förfallodatum närmar sig.
Ask/Offer - säljanbud
Bid - köpanbud

Bild: Exempel NYSE Euronext:s futurnoteringar för rapsfrö (januari 2012-maj 2013). Källa: www.euronext.com

Rapsin hintanoteeraus NYSE Euronext