Kontrakt mellan gårdar

Med handel mellan gårdar menas vanligen ett på förhand uppgjort avtal mellan gårdarna om att köpa färdigt skördad spannmål eller spannmål på rot. Vid handel mellan gårdar är det viktigt att hitta en gemensam syn på mängden, kvaliteten och prissättningsgrunden för den spannmål affären gäller. Det är också viktigt att komma överens om ansvarsfördelningen när det gäller odling och skörd, och att komma överens om ersättningen vid eventuella skador.

Vid spannmålshandel mellan gårdar bör man ha som mål att ha ett avtal som är vettigt för båda parterna. Vid spannmålshandel med en spannmålshandlare är säljaren tvungen att betala förmedlingsprovision och frakt till mottagningsstället. Det här är sådana kostnadsposter som man vid handel mellan gårdar kan komma överens om separat, på ett sätt som är till nytta för båda.

Vid handel mellan gårdar kan man använda samma typ av avtal som används av spannmålsbranschens företag, men som modifieras enligt egna behov. Ett skriftligt avtal kan vara tryggt att ha, särskilt om gårdarna inte har tidigare erfarenhet av att handla med spannmål med varandra. Vid handel mellan gårdar utgår man från att avtalet är bindande. Det är till fördel för både säljaren och köparen att på förhand komma överens om detaljerna i avtalet och skriva in dem i kontraktet. Av ett detaljerat handelskontrakt framgår exempelvis spannmålspartiets storlek, kvalitet, enhetspris, leveranstidpunkt, betalningstidtabell samt datum och parternas underskrifter.

Om man vill ha fram andra uppgifter om varan än dem som kan mätas med gårdarnas egna instrument är det skäl att anlita ett laboratorium som bägge parterna godkänner. Bland annat Evira och andra spannmålslaboratorier står till tjänst med analystjänster.

Anvisningar om spannmålshandel mellan gårdarna och avtalsmodeller som kan användas vid handeln hittas på Agronet under fliken Kasvi. Anvisningarna innehåller rekommendationer för bestämning av spannmålens mängd och kvalitet, prissättningsgrunder och priskorrigeringar, t.ex. på basis av varans kvalitet. För sammanställningen och uppdateringen av anvisningarna svarar experter vid ProAgria, MTK, MTT, Arbetseffektivitetsföreningen och Pellervo ekonomiska forskningsanstalt. För att underlätta handeln mellan gårdar har man också tagit fram en prisräknare som mäter spannmålspartiets fodervärde. Räknaren finns på adressen www.proagria.fi/hintalaskuri.