Guide on spannmålshandel och kontraktsodling

© 2012 Spannmålsbranschens samarbetsgrupp (publicerats 21.3.2012, figurer uppdaterat 9.4.2014 )

Den här guiden riktar sig speciellt till den som odlar spannmål och oljeväxter. Syftet med guiden är att ge läsaren mera information om de kontrakt som allmänt används inom spannmålsmarknaden och spannmålshandeln. I guiden går vi också igenom de faktorer som påverkar spannmålsmarknaden generellt, och de verktyg som finns för att minska riskerna vid handeln. Dessutom går vi igenom grunderna för hur man kan skydda sig mot prisvariationer med hjälp av spannmålsbörsernas termins- eller futurkontrakt.

Världens spannmålsproduktion och –konsumtion har ökat från år till år. På marknaden följer man noga med förhållandet mellan produktion och konsumtion samt lagervolymernas utveckling. I guiden går vi bland annat med hjälp av prognoser för spannmålsbalansen, igenom hur dessa faktorer påverkar prisutvecklingen. Samtidigt granskar vi också de faktorer som påverkar spannmålspriset på kortare och längre sikt. Det som sker på världsmarknaden för spannmål och oljeväxter påverkar prisutvecklingen också i Finland. Därför är det viktigt att följa med vad som händer på den internationella spannmålsmarknaden.

Ett syfte med guiden är att ge läsaren verktyg för att identifiera de risker som variationerna i produktionen och marknadsfluktuationerna förorsakar och för att förutse för och bemästra riskerna. Till exempel köps ju produktionsinsatserna i god tid före sådden, medan du ännu inte vet vilket marknadspriset efter skördeperioden kommer att vara. Den risk som har att göra med prisförändringarna på spannmål kan vi minska genom att t.ex. fixera en del av skördens pris redan före skörden. För att kunna välja rätt riskhanteringsinstrument för den egna gården bör vi känna till produktionskostnaderna och gårdens risktålighet.

Kontraktsproduktion innebär ett partnerskap mellan odlaren och spannmålsköparen. Metoden kan användas för att styra spannmålskedjans verksamhet i en mer kund- och marknadsorienterad riktning. De risker som är förbundna med skördens mängd och kvalitet kan ju inte elimineras med hjälp av ett kontrakt, däremot kan ett kontrakt innehålla verktyg som kan användas för att bemästra riskerna genom hela förädlingskedjan. Det kan inte nog betonas att ett kontrakt är alltid bindande, minst lika viktigt är det att känna till kontraktets innehåll innan man skriver under.

Årets guide är en reviderad version av publikationen ”Guide om spannmålshandel och kontraktsodling” som gavs ut 2008. Den har producerats av Spannmålsbranschens samarbetsgrupp (VYR) och i synnerhet av gruppens företrädare för spannmåls- och oljeväxtodling, rådgivning samt industrin och spannmålshandeln. Kapitlet om börshandel och prissäkring med hjälp av futurer har skrivits med hjälp av experter inom banksektorn, Nordea och OP-Pohjola, som bidragit med sin praktiska erfarenhet.