Viljelytietoa

Huoneentauluja, tilastoja ja turvallisuusseurantaa

Turvallisuusseuranta

VYR:n turvallisuustyöryhmä on yhteistyössä Luken, Ruokaviraston ja ProAgrian kanssa toteuttanut säännöllistä viljojen hometoksiiniseurantaa Suomessa vuodesta 1999 alkaen.

Seurantaa varten on kehitetty järjestelmä viljanäytteiden keräykseen, analysointiin, tulosten tarkasteluun sekä riskin arviointiin viljelyn taustatietoja vasten koskien kattavasti koko Suomen viljantuotantoaluetta. Näytteet ja viljelyn taustatiedot kerätään Ruokaviraston viljan laadunseurannan aineistosta.

Analyysit tehdään Luken  Kasvintuotannon tutkimuksen laboratoriossa akkreditoiduilla kromatografisilla menetelmillä. Tavoitteena on edelleen kehittää punahomeiden hallintaa viljaketjussa. Seurannan tuloksista raportoidaan mm. VYR:n nettisivuilla. 

VYR laati tammikuussa 2015 yhteenvedon turvallisuusseurannasta, sen tuloksista ja kehityskohteista. 

Viljelyteknisiä ohjeita punahomeiden hallintaan: Huoneentaulut

Tuoreimmat tiedotteet

18.4.2021 - Hyvänlaatuinen kylvösiemen ja viljelykierto tärkeää punahomeiden hallinnassa

29.6.2020 - Rehevissä viljakasvustoissa hyvä muistaa punahomeen torjunta
24.3.2020 Viljan punahometta erittäin vähän viime kesänä
27.6.2019 - Rehevissä viljakasvustoissa punahomeen riski
 6.7.2018 - Punahomeen torjunta-aika hyväkuntoisissa kasvustoissa
4.4.2018 - Punahomeen DON-toksiinin esiintymistä eri kauralajikkeissa kartoitettu – nyt tuloksia myös sadon 2017 osalta
4.4.2018 - Viime kasvukauden olosuhteet huomioon viljan punahomeriskin pienentämiseksi 

25.10.2017
Määritä viljan hometoksiinit myöhäisissä korjuissa
10.10.2017 Punahomeen DON-toksiinin esiintyminen eri kauralajikkeissa
28.9.2017 Hyvä esipuhdistus vähentää toksiiniriskiä 
16.8.2017 Ennuste punahomeen riskistä viljoissa
10.7.2017 Punahomeen torjunnan aika käsillä
10.3.2017 Huomio kylvösiemenen terveyteen hometoksiiniriskin pienentämiseksi
28.2.2017 Vastaa VYRin DON-kyselyyn
10.3.2017 Huomio kylvösiemenen terveyteen
4.10.2016 - Hometoksiineja viljassa normaalia enemmän
1.9.2016 - Punahomeen toksiiniriskiä voi pienentää vielä sadonkorjuuvaiheessa 
17.8.2016 - Punahomeen oireita viljassa
30.6.2016 - Viljan punahomeet leviävät kosteissa ja rehevissä kasvustoissa
29.4.2016 - Huomio kylvösiemeneen ja viljelykiertoon punahomeriskin pienentämiseksi