Viljelytietoa

Huoneentauluja, tilastoja ja turvallisuusseurantaa

Sato- ja laatutilastot

Luonnonvarakeskus Luken tilastoi tärkeimpien viljelykasvien satotietoja Suomessa. Viljasadon laatua tutkii Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kasvianalytiikkayksikön viljajaosto.

Satotilastot

Tilastossa ovat mukana viljakasveista syys- ja kevätvehnä, ruis, mallasohra, rehuohra, kaura, seosvilja ja muut viljat. Muita kasviryhmiä ovat rypsi, rapsi, kumina, herne, härkäpapu, ruokaperuna, varhaisperuna, ruokateollisuusperuna, tärkkelysperuna, muu peruna, sokerijuurikas ja nurmikasveista timoteinsiemen, kuivaheinä, niittorehu, säilörehu (tuoresäilötty ja esikuivattu) ja ruokohelpi.

Satotilaston tiedot perustuvat maatilarekisterin sekä viljelijöiltä kerättyihin tietoihin. Satotilaston lisäksi Luke julkaisee kaksi ennakkosatotilastoa, ensimmäisen heinäkuun loppupuolella ja toisen elokuun lopulla.

Varsinaisesta satotilastosta julkaistaan ennakkotieto marraskuun lopulla ja tilasto vahvistetaan seuraavan vuoden alussa, kun kaikki viljelijöiltä kerätyt tiedot on saatu tallennettua.  

Viljelykasvien sato 2017
74 kt, päivitetty 14.5.2018
Viljelykasvien sato 2016
52 kt, päivitetty 2.5.2017
Viljelykasvien sato 2015
50 kt, päivitetty 2.5.2017
Viljelykasvien sato 2014
63 kt, päivitetty 28.12.2015
Viljelykasvien sato 2013
64 kt, päivitetty 28.12.2015

Satotilastot, vuodesta 2006 alkaen


Viljasadon laatu

Kotimaisen viljasadon laadun tutkimisella on pitkät perinteet, laatua on tutkittu jo vuodesta 1966. Nykyisin viljasadon laatua tutkii Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kasvinanalytiikkayksikön viljajaosto.

Viljasadon laatua tutkitaan, jotta saataisiin tietoa viljan käyttölaadusta kunakin satovuonna. Viljan laatuvaatimukset vaihtelevat käyttökohteiden mukaan. Laatuseurannassa määritetään viljelijöiden lähettämistä viljanäytteistä mm. näytteiden hehtolitrapaino kg/hl, valkuaispitoisuus %, tärkkelyspitoisuus %, sakoluku, rikkapitoisuus ja surkastuneiden jyvien määrä. Vehnänäytteistä määritetään lisäksi kostea sitko %, ja Zeleny-luku.

Evira tekee yhteenvedon viljasadon laadusta ja tiedot yhdistetään Luken toimittamiin satotilastoihin. Lopulliset tiedot sadon laadusta vahvistetaan satotilaston tavoin seuraavan vuoden alkupuolella. Lisäksi sadon laadusta tehdään Viljaseula-julkaisu.

Viljasadon laatu 2017
130 kt, päivitetty 14.5.2018
Viljasadon laatu 2016
343 kt, päivitetty 2.5.2017
Viljasadon laatu 2015
209 kt, päivitetty 14.5.2018
Viljasadon laatu 2014
312 kt, päivitetty 28.12.2015

Evira: viljasadon laatuseuranta 2017

Viljaseula - kotimaisen viljasadon laatuseuranta 2017