Viljelytietoa

Huoneentauluja, tilastoja ja turvallisuusseurantaa

Sato- ja laatutilastot

Luonnonvarakeskus Luken tilastoi tärkeimpien viljelykasvien satotietoja Suomessa. Viljasadon laatua tutkii Ruokaviraston kasvianalytiikkayksikön viljajaosto.

Satotilastot

Tilastossa ovat mukana viljakasveista syys- ja kevätvehnä, ruis, mallasohra, rehuohra, kaura, seosvilja ja muut viljat. Muita kasviryhmiä ovat rypsi, rapsi, kumina, herne, härkäpapu, ruokaperuna, varhaisperuna, ruokateollisuusperuna, tärkkelysperuna, muu peruna, sokerijuurikas ja nurmikasveista timoteinsiemen, kuivaheinä, niittorehu, säilörehu (tuoresäilötty ja esikuivattu) ja ruokohelpi.

Satotilaston tiedot perustuvat maatilarekisterin sekä viljelijöiltä kerättyihin tietoihin. Satotilaston lisäksi Luke julkaisee kaksi ennakkosatotilastoa, ensimmäisen heinäkuun loppupuolella ja toisen elokuun lopulla.

Varsinaisesta satotilastosta julkaistaan ennakkotieto marraskuun lopulla ja tilasto vahvistetaan seuraavan vuoden alussa, kun kaikki viljelijöiltä kerätyt tiedot on saatu tallennettua.  

Satotilasto

Viljasadon laatu

Kotimaisen viljasadon laadun tutkimisella on pitkät perinteet, laatua on tutkittu jo vuodesta 1966. Nykyisin viljasadon laatua tutkii Ruokaviraston kasvinanalytiikkayksikön viljajaosto.

Ruokaviraston kotimaisen viljasadon laatu- ja turvallisuusseuranta muodostaa kokonaiskuvan viljasadon käyttölaadusta. Aineisto koostuu maatiloilta suoraan lähetetyistä viljanäytteistä, näytteiden taustatiedoista ja Ruokaviraston analyysituloksista. Viljanäytteet edustavat sekä viljamarkkinoilla elintarvike- ja rehuteollisuuteen myytävää viljaa että tilojen välisessä kaupassa myytävää viljaa tai tilojen omaan käyttöön jäävää viljaa. Seurantaan kuuluvat tilat valittiin otantamenetelmällä Luonnonvarakeskuksen Maatalous- ja puutarhayritysrekisteristä (noin 50 000 tilaa)

Ruokavirasto tekee yhteenvedon viljasadon laadusta ja tiedot yhdistetään Luken toimittamiin satotilastoihin. Lopulliset tiedot sadon laadusta vahvistetaan satotilaston tavoin seuraavan vuoden alkupuolella. 

Viljasadon laatua voi käydä tutkimassa vuosi- ja ELY-keskus kohtaisesti Ruokaviraston Avoin tieto -Viljasadon laatu analytiikka portaalissa

Viljasadon laatu

Viljasadon laatu 2005-2021
201 kt, päivitetty 18.2.2022