Viljelytietoa

Huoneentauluja, tilastoja ja turvallisuusseurantaa

Sato- ja laatutilastot

Luonnonvarakeskus Luken tilastoi tärkeimpien viljelykasvien satotietoja Suomessa. Viljasadon laatua tutkii Ruokaviraston kasvianalytiikkayksikön viljajaosto.

Satotilastot

Tilastossa ovat mukana viljakasveista syys- ja kevätvehnä, ruis, mallasohra, rehuohra, kaura, seosvilja ja muut viljat. Muita kasviryhmiä ovat rypsi, rapsi, kumina, herne, härkäpapu, ruokaperuna, varhaisperuna, ruokateollisuusperuna, tärkkelysperuna, muu peruna, sokerijuurikas ja nurmikasveista timoteinsiemen, kuivaheinä, niittorehu, säilörehu (tuoresäilötty ja esikuivattu) ja ruokohelpi.

Satotilaston tiedot perustuvat maatilarekisterin sekä viljelijöiltä kerättyihin tietoihin. Satotilaston lisäksi Luke julkaisee kaksi ennakkosatotilastoa, ensimmäisen heinäkuun loppupuolella ja toisen elokuun lopulla.

Varsinaisesta satotilastosta julkaistaan ennakkotieto marraskuun lopulla ja tilasto vahvistetaan seuraavan vuoden alussa, kun kaikki viljelijöiltä kerätyt tiedot on saatu tallennettua.  

Viljelykasvien sato 2019
76 kt, päivitetty 23.3.2020
Viljelykasvien sato 2018
74 kt, päivitetty 19.3.2019
Viljelykasvien sato 2017
74 kt, päivitetty 14.5.2018

Viljelykasvien sato 2016
52 kt, päivitetty 2.5.2017
Viljelykasvien sato 2015
50 kt, päivitetty 2.5.2017
Viljelykasvien sato 2014
63 kt, päivitetty 28.12.2015
Viljelykasvien sato 2013
64 kt, päivitetty 28.12.2015

Satotilastot, vuodesta 2006 alkaen


Viljasadon laatu

Kotimaisen viljasadon laadun tutkimisella on pitkät perinteet, laatua on tutkittu jo vuodesta 1966. Nykyisin viljasadon laatua tutkii Ruokaviraston kasvinanalytiikkayksikön viljajaosto.

Ruokaviraston kotimaisen viljasadon laatu- ja turvallisuusseuranta muodostaa kokonaiskuvan viljasadon käyttölaadusta. Aineisto koostuu maatiloilta suoraan lähetetyistä viljanäytteistä, näytteiden taustatiedoista ja Ruokaviraston analyysituloksista. Viljanäytteet edustavat sekä viljamarkkinoilla elintarvike- ja rehuteollisuuteen myytävää viljaa että tilojen välisessä kaupassa myytävää viljaa tai tilojen omaan käyttöön jäävää viljaa. Seurantaan kuuluvat tilat valittiin otantamenetelmällä Luonnonvarakeskuksen Maatalous- ja puutarhayritysrekisteristä (noin 50 000 tilaa)

Ruokavirasto tekee yhteenvedon viljasadon laadusta ja tiedot yhdistetään Luken toimittamiin satotilastoihin. Lopulliset tiedot sadon laadusta vahvistetaan satotilaston tavoin seuraavan vuoden alkupuolella. 

Viljasadon laatua voi käydä tutkimassa vuosi- ja ELY-keskus kohtaisesti Ruokaviraston Avoin tieto -Viljasadon laatu analytiikka portaalissa

Viljasadon laatu

Viljasadon laatu 2021e
225 kt, päivitetty 26.11.2021
Viljasadon laatu 2020e
230 kt, päivitetty 24.11.2020
Viljasadon laatu 2019
145 kt, päivitetty 23.3.2020
Viljasadon laatu 2018
156 kt, päivitetty 25.3.2019
Viljasadon laatu 2017
130 kt, päivitetty 14.5.2018
Viljasadon laatu 2016
343 kt, päivitetty 2.5.2017
Viljasadon laatu 2015
209 kt, päivitetty 14.5.2018
Viljasadon laatu 2014
312 kt, päivitetty 28.12.2015