Viljelytietoa

Huoneentauluja, tilastoja ja turvallisuusseurantaa

Käytössä oleva maatalousmaa

Käytössä olevaa maatalousmaata on Suomessa 2,3 miljoonaa hehtaaria. Tämä ala jakautuu viljoille, nurmille, kesannoille sekä muille viljelykasveille, kuten öljykasveille.

Suomessa viljaa viljellään noin 1 miljoonan hehtaarin alalla ja nurmikasveja noin 800 000 hehtaarin alalla. Viljoista Suomessa on viljelty perinteisesti eniten ohraa ja toiseksi eniten kauraa. Viljalajien viljelyalat vaihtelevat jonkin verran vuosittain. 

Tilastot käytössä olevasa maatalousmaasta laatii Luonnonvarakeskus Luke. 

Käytössä oleva maatalousmaa tilastot