Viljelytietoa

Huoneentauluja, tilastoja ja turvallisuusseurantaa

Tilastoja

Käytössä oleva maatalousmaa

Luonnonvarakeskus Luke tilastoi viljelysmaan käyttöä ja jakautumista eri viljelykasvien kesken sekä koko Suomessa että alueittain.  Vuoteen 2015 saakka tilastoa kokosi Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike. 

Viljelyalat lajikkeittain

Ruokaviraston kokoama tilasto eri vilja-, öljy- ja valkuaiskasvien viljelyaloista lajeittain ja lajikkeittain. Vuoteen 2015 saakka tilastoa kokosi Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike. 

Satotilasto ja sadon laatu 

Luken kokoama satotilasto on virallinen tilasto kotimaan viljelykasvien sadoista. Eviran viljalaboratorio tekee seurantaa kotimaisen viljasadon laadusta, seuranta aloitetaan heti puintikauden alkaessa.