Raportit

Viljelijäkyselyitä ja muita raportteja

Muut raportit ja selvitykset

Selvitys siemenviljataseen laadinnasta

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n  loppuvuodesta 2014 laatimassa selvityksessä arvioidaan olisiko kotimaan siemenviljataseen laadinta mahdollista. Selvityksen alla on ollut lisäksi mahdolliseen taseeseen liittyvät taustatiedot, tietotarpeet sekä siihen liittyvät näkökulmat. Siemenalan toimijat ovat kommentoineet selvitystä sen teon aikana. Selvitystä on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö. 

Esite viljojen ja öljykasvien tuotannosta Suomessa 

Vilja-alan yhteistyöryhmässä tehtiin keväällä 2014 yhdessä ketjun toimijoiden kanssa esite viljojen ja öljykasvien tuotannosta Suomessa. Esitteessä kuvataan tuotannon erityispiirteitä ja viljan tietä pellolta pöytään. Esite on tehty englanniksi ja suomeksi.

Vanhempia raportteja