Hankekausi 2020-2022

VYR ry toteuttaa Vauhtia viljaketjuun -hanketta, joka on Ruokaviraston Ruokaketjun toiminnan edistämishanke.

Hankkeen tavoite ja tehtävät (1.4.2020-31.7.2022)

Vauhtia viljaketjuun -hankkeen päätavoite on edistää yhteistyötä, kannattavuutta ja läpinäkyvyyttä vilja, valkuais- ja öljykasviketjussa. 

Hanketoimet on koottu neljään työpakettiin:

  • Markkinaseuranta ja markkinariskinhallinta
  • Viljan laatu ja puhtaus
  • Valkuais- ja öljykasvisektorin kehittäminen
  • Vuorovaikutuksen lisääminen vilja, valkuais- ja öljykasviketjussa

Markkinaseuranta keskittyy etenkin luomuviljaketjun kehittämiseen sekä läpinäkyvyyden lisäämiseen. Viljan laatu ja puhtaus työpaketin avulla kootaan ennakoiden tietoa Suomalaisen viljan laadusta ja puhtaudesta, Valkuais- ja öljykasvisektorin kehittämistä tehdään mm. kehittämällä viljelyteknistä neuvontaa myös teollisuuden puolelta ja kehittämällä valkuaiskasvitasetta. Vuorovaikutusta pyritään lisäämään erilaisilla tilaisuuksilla ja tapahtumilla, joissa ketjun edustajat pääsevät keskustelemaan keskenään.

VYR:n kaksihenkinen sihteeristö toteuttaa käytännön toimintaa tiiviissä yhteistyössä jäsenistön kanssa. Esimerkkinä tästä ovat VYR työryhmissä toimitetut viljely- ja markkinaoppaat. Lue lisää toiminnastamme vasemmalla olevien valikoiden takaa.