Hankekausi 2018-2019

VYR ry toteuttaa Vilja- ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanketta, joka on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä .

Hankkeen tavoite ja tehtävät (1.1.2018-31.12.2019)

Hankkeen tavoitteena on  luoda entistä paremmat edellytykset vilja- ja öljykasvisektorin toiminnalle ja sen kehittymiselle mm. edistämällä tiedonkulkua sektorilla, parantamalla tiedon jalkauttamista ja hakemalla yhteisiä toimintatapoja.

Hanketoimet (2018-2019) on koottu neljään työpakettiin:

  • Markkinainformaatio ja toimintaympäristön seuranta
  • Riskienhallinta ja markkinaosaamisen kehittäminen
  • Viljelyn ja viljan  laadun kehittäminen 
  • Viljaketjun kehittäminen, digitalisaatio
    Työpaketeissa toteutetaan mm. seuraavia toimia: viljelijäkyselyt kylvöaikomuksista, internet-sivusto, viljamarkkinaseuranta, säännölliset viljatasearviot, luomuviljan tarjonta- ja kysyntäarvio, viljelijäseminaarit, tutkimustuloksista tiedottaminen, viljan hometoksiiniseuranta ja -tiedotus, monimuotoistavien kasvien edistäminen ja digitalisaation hyödyntäminen viljasektorilla.
    Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki vilja- ja öljykasvisektorin toimijat viljelijöistä viljan ja öljykasvien jatkojalostajiin, neuvonta- ja tutkimussektoriin sekä tuotantopanossektoriin. Erityisenä pääkohderyhmänä toiminnassa ovat maataloustuottajat.

VYR:n kaksihenkinen sihteeristö toteuttaa käytännön toimintaa tiiviissä yhteistyössä jäsenistön kanssa. Esimerkkinä tästä ovat VYR työryhmissä toimitetut viljely- ja markkinaoppaat. Lue lisää toiminnastamme vasemmalla olevien valikoiden takaa.