Hallitus

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n hallitus ohjaa VYR:n käytännön toimintaa.

Hallitukseen kuuluu edustajia kaikista jäsenmaksuluokista ja -organisaatioista. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös nimetyt asiantuntijajäsenet. 

Hallituksen puheenjohtajana toimii Tarmo Kajander Hankkija Oy:stä. Ulrika Wikström ja Hanna Helkkula VYR sihteeristöstä osallistuvat hallituksen kokouksiin. Ulrika Wikström toimii hallituksen sihteerinä.

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n hallitus 2022:

Tarmo Kajander, Hankkija Oy (pj.)

Max Schulman, MTK ry (vpj.)                                                            
Pekka Heikkilä, Elintarviketeollisuusliitto ry (vpj.)
Ulf Jahnsson, HKScan Finland Oy
Anna-Kaisa Salovaara, Yara Suomi Oy
Kari Kiltilä, Anora Oyj
Niklas Kumlin, Helsingin Mylly Oy
Ilkka Ala-Fossi, A-Rehu Oy 
Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto
Jaakko Huokkola, Lantmännen Agro Oy
Minna Oravuo, Ravintoraisio Oy
Markku Äijälä, Boreal Kasvinjalostus Oy 
Heikki Kämäräinen, Avena Nordic Grain Oy

Asiantuntijajäsenet

Jukka Virolainen, Maa- ja metsätalousministeriö, MMM
Ulla Holopainen-Mantila, VTT
Pirjo Peltonen-Sainio, Luke

Työryhmät

Vilja-alan yhteistyöryhmällä on säännöllisesti kokoontuvia ja projektiluontoisia työryhmiä. Työryhmien jäseninä on alan ammattilaisia VYR:n jäsenistön ja sidosryhmien piiristä. Tarpeen tullen voidaan perustaa erityistyöryhmiä.

Viljelyn kehittämistyöryhmä pyrkii parantamaan viljan tuotannon ja jatkojalostuksen kannattavuutta kehittämällä satotasoa ja laatua.

Tavoitteena on saada lisäarvoa suomalaiselle raaka-aineelle. Työryhmässä käsiteltävät asiat sisältävät myös lajike- ja siemenkysymykset sekä viljelytekniikan muutokset.

Työryhmässä työstetään mm. huoneentauluja ja viljelyoppaita. Viljelyn kehittämistyöryhmän puheenjohtajana toimii Jaakko Laurinen.

Viljamarkkinaryhmä seuraa ja käy läpi viljan markkinatilannetta. Työryhmässä laaditaan yhteistyössä Luken kanssa kotimaan viljatase-ennuste, jota päivitetään neljä kertaa vuodessa.

Ryhmässä käydään läpi ajankohtaisia vilja-alaan liittyviä aiheita. Työryhmän puheenjohtajana toimii Jukka Virolainen.

Laatutyöryhmä pyrkii edistämään teollisuuden tarpeita vastaavan ja kuluttajille turvallisen raaka-aineen tuotantoa.

Työryhmä koordinoi Ruokaviraston ja Luken toteuttamaa vuosittaista viljan turvallisuustietoseurantaa, jonka tarkoituksena on kehittää viljan mikrobiologisen laadun hallintaa. Tiedotusta ja muita toimenpiteitä viljan laadun kehittämiseksi toteutetaan tarpeen mukaan.

Seurannan kohteena ovat hometoksiinit sekä vuorovuosina raskasmetallit sekä kasvunsääde- ja torjunta-ainejäämät. Työryhmä kokoontuu 2-3 vuodessa. Puheenjohtajana toimii Sari Peltonen.

Luomuviljatyöryhmä pyrkii parantamaan tuotantoketjun kilpailukykyä ja tunnistamaan sen toiminnan pullonkauloja sekä tasapainottamaan luomuvilja- ja valkuaiskasvimarkkinoita.

Luomuryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Terhemaa ja sihteerinä Päivi Tähtinen.

VYR proteiinityöryhmä on kartoittanut kasviproteiinien tuotantoketjussa olevia puutteita ja kehityskohteita. Tarkastelussa ovat niin kasviperäisten elintarvikkeiden, rehujen kuin alkutuotannon kysymykset.
Seuraavaksi kootaan pienryhmien tulokset ja pyritään löytämään ratkaisumalleja ongelmiin.