Hallitus

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n hallitus ohjaa VYR:n käytännön toimintaa.

Hallitukseen kuuluu edustajia kaikista jäsenmaksuluokista ja -organisaatioista. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös nimetyt asiantuntijajäsenet. 

Hallituksen puheenjohtajana toimii Max Schulman Maataloustuottajain keskusliitto MTK ry:stä. Päivi Tähtinen ja Hanna Helkkula VYR sihteeristöstä osallistuvat hallituksen kokouksiin. Päivi Tähtinen toimii hallituksen sihteerinä.

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n hallitus 2019 (alkaen 28.11.2018):

Max Schulman, MTK ry (pj.)
Pekka Heikkilä, Elintarviketeollisuusliitto ry (vpj.)
Tarmo Kajander, Hankkija Oy (vpj.)
Ulf Jahnsson, HKScan Finland Oy
Anne Kerminen, Yara Oy
Kari Kiltilä, Altia Oyj
Niklas Kumlin, Helsingin Mylly Oy
Ilkka Ala-Fossi, A-Rehu Oy 
Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto
Ilkka Pekkala, Lantmännen Agro Oy
Raimo Rantanen, Raisioagro Oy
Markku Äijälä, Boreal Kasvinjalostus Oy 
Sanna Kivelä, Viking Malt

Asiantuntijajäsenet

Jukka Virolainen, Maa- ja metsätalousministeriö, MMM
Emilia Nordlund, VTT
Pirjo Peltonen-Sainio, Luke

Työryhmät

Vilja-alan yhteistyöryhmällä on säännöllisesti kokoontuvia ja projektiluontoisia työryhmiä. Työryhmien jäseninä on alan ammattilaisia VYR:n jäsenistön ja sidosryhmien piiristä. Tarpeen tullen voidaan perustaa erityistyöryhmiä.

Viljelyn kehittämistyöryhmä pyrkii parantamaan viljan tuotannon ja jatkojalostuksen kannattavuutta kehittämällä satotasoa ja laatua.

Tavoitteena on saada lisäarvoa suomalaiselle raaka-aineelle. Työryhmässä käsiteltävät asiat sisältävät myös lajike- ja siemenkysymykset sekä viljelytekniikan muutokset.

Työryhmässä työstetään mm. huoneentauluja ja viljelyoppaita. Viljelyn kehittämistyöryhmän puheenjohtajana toimii Jaakko Laurinen.

Viljamarkkinaryhmä seuraa ja käy läpi viljan markkinatilannetta. Työryhmässä laaditaan yhteistyössä Luken kanssa kotimaan viljatase-ennuste, jota päivitetään neljä kertaa vuodessa.

Ryhmässä käydään läpi ajankohtaisia vilja-alaan liittyviä aiheita. Työryhmän puheenjohtajana toimii Jukka Virolainen.

Turvallisuustyöryhmä pyrkii edistämään teollisuuden tarpeita vastaavan ja kuluttajille turvallisen raaka-aineen tuotantoa.

Työryhmä koordinoi Eviran ja Luken toteuttamaa vuosittaista viljan turvallisuustietoseurantaa, jonka tarkoituksena on kehittää viljan mikrobiologisen laadun hallintaa.

Seurannan kohteena ovat hometoksiinit sekä vuorovuosina raskasmetallit sekä kasvunsääde- ja torjunta-ainejäämät. Työryhmä kokoontuu 2-3 vuodessa. Puheenjohtajana toimii Sari Peltonen.

Luomuviljatyöryhmä pyrkii parantamaan luomuviljaketjun kilpailukykyä ja tunnistamaan sen toiminnan pullonkauluja ja tasapainottamaan ja luomu- ja valkuaiskasvimarkkinoita.

Luomuryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Terhemaa ja sihteerinä Päivi Tähtinen.

Viljelijätyöryhmän tavoitteena on, että ryhmän jäsenet toimivat julkisesti esimerkkeinä kaikille toimintaansa kehittäville viljelijöille. Parhaan saatavilla olevan asiantuntemuksen avulla pyritään yhdessä löytämään kestäviä käytännön ratkaisuja kaikkien tilojen käyttöön.

Viljelijätyöryhmä kokoontuu työpajoissa, joissa työstetään mm. sadon myyntiin liittyviä suunnitelmia ja markkinointia, viljelysopimuksia, kustannusten hallintaa ja muita kokonaisuuksia. Lisäksi ryhmä tekee tila- ja yritysvierailuja.