Markkinatietoa

kotimaasta, EU:sta ja maailmalta

Viljan vienti

Tältä sivulta löytyvät tietoa viljan viennistä Suomesta.

Suomen vienti

Vienti 11 2023

Viljataseesta löydät myös vienti- ja tuontilukuja, kotimaan taseeseen pääset tästä

  • EU:n viljatasearvion löydät täältä ja maailman viljatasearviot täältä
  • BDI (Baltic Dry Index) kuvaa raaka-aineiden, kuten viljat, metallit ja fossiiliset polttoaineet, merikuljetusten hintakehitystä. Se koostuu kolmesta alaindeksistä, joilla kuvataan hintoja erikokoisilla rahtialuksilla (Capesize, Supramax ja Panamax). Indeksiä laskettaessa vertaillaan useita eri maantieteellisiä reittejä ja niiden kustannuksia.
    BDI:n muutoksista voi saada vihiä globaalista kysynnän ja tarjonnan trendeistä ja sitä voidaan jopa pitää eräänlaisena vihinä tulevasta taloudellisesta tilanteesta. Indeksin nousu viittaa talouskasvuun ja lasku sen sijaan talouden supistumiseen.