Markkinatietoa

kotimaasta, EU:sta ja maailmalta

Viljojen hintakehitys ja tuotanto

Täältä sivulta löydät tietoa kotimaan viljan tuotantoaloista ja hintakehityksestä

Kauran hintakehitys ja tuotanto

Kauran hintakehitys 14-1819 Kauran tuotanto 2018

Ohran hintakehitys ja tuotanto

Ohran hintakehitys 14-1819 Ohran tuotanto 2018

Vehnän hintakehitys ja tuotanto

vehnän hintakehitys 14-1819 Vwe tuotanto 2018

Rukiin hintakehitys ja tuotanto

Rukiin hintakehitys 14-1819 Rukiin tuotanto 2018
  • Lähde: Luke Satotilastot, Viljan hintanoteeraukset Suomessa (otettu 9.4.2019)

Stock-to-use ratio

Stock-use ratio – suhdeluku (%), joka kuvaa markkinointivuoden loppuvarastojen määrää verrattuna kulutukseen. Termiä käytetään yleensä viljataseiden yhteydessä, kun seurataan varastojen suhteellista kehitystä eri markkinointivuosien välillä.

Kaikki viljat

Stock-to-use viljat

Ohra

Stock-to-use ohra

Vehnä

Stock-to-use vehnä

Kaura

Stock-to-use kaura

Ruis

Stock-to-use ruis