Markkinatietoa

kotimaasta, EU:sta ja maailmalta

Suurimokaura - hinnan kehitys

Ostaja: Raisio

Alue: Raisio (vain sopimuksilta)

Hinnan kehitys 28.3.2022 - 20.3.2023


Hinnan kehitys 31.8.2020 - 20.3.2023