VYR ry:n Viljaketjun Kehittämis- ja Tiedotushanke 2025

Kestävän viljaketjun todentamisjärjestelmän käyttöönotto Suomessa

Tavoitteet:
1) Valitun kestävän viljaketjun todentamisjärjestelmän tunnettuuden lisääminen ja käyttöönotto Suomessa.
2) Vastata viljaketjuun kohdistuviin uusiin markkinavaatimuksiin ja lisätä suomalaisen viljan ja viljapohjaisten tuotteiden kilpailukykyä.

Kestävyyden, vastuullisuuden ja eettisyyden merkitykset elintarviketeollisuuden raaka-ainetuotannossa ja koko arvoketjussa ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisten vuosien aikana ja näiden tekijöiden rooli on jatkossa yhä tärkeämpi. Tämä rooli näkyy ja korostuu markkinoilla ostettaviin raaka-aineisiin kohdistuvina vaatimuksina ja odotuksina.

Suomalaisen tuotannon ja raaka-aineen osalta kestävyyttä, vastuullisuutta ja eettisyyttä pidetään kansallisesti vahvuutena ja jopa osin itsestäänselvyytenä. Erityisesti kansainvälisillä markkinoilla näiden vahvuuksien osoittamisessa ja todistamisessa on kuitenkin työtä, eikä olemassa olevat vahvuudet ole itsestään selvä kilpailuetu ilman niiden osoittamista, todentamista ja tunnetuksi tekemistä. Tämän vuoksi kansainvälisesti tunnetun viljaketjun kestävyyden todentamisjärjestelmän käyttöönotto Suomessa on tärkeää suomalaisen viljan kilpailukyvyn edistämiselle.

Kansainvälisesti ja laajasti käytössä olevan kestävyyden todentamisjärjestelmän vahvuuksia ovat muun muassa kansainvälinen tunnettuus, valmiit ja yhtenäiset kriteerit, oheistukset, määrätyt vaatimukset sekä esimerkit käyttöönoton prosessista. Edellä mainitut tekijät ovat vahvuuksia ennen kaikkea verrattuna erillisen ja uuden kansallisesti perustetun viljaketjun todentamisjärjestelmän käyttöönottoon Suomessa. Oman todentamisjärjestelmän perustaminen ja käyttöönotto vaatisivat huomattavasti enemmän työtä ja resursseja kuin valmiin ja kansainvälisen järjestelmän käyttöönotto. Lisäksi kansallisen järjestelmän haasteena olisi jälleen tunnettuus ja vertailtavuus kansainvälisillä markkinoilla, joilla Suomen ja suomalaisten raaka-aineiden ja tuotteiden tulisi pystyä osoittamaan kilpailukykynsä ja vahvuutensa.

VYR FSA Yleistiedot
6.6 Mt, päivitetty 7.7.2023

Kestävän viljaketjun todentamisjärjestelmä FSA (SAI)

Pakollinen kenttä