UUTISIA VILJAKETJUSTA

Syyskasveille kylvetty Suomessa tavanomaista suurempi ala

Ulrika Wikström (ulrika.wikstrom a vyr.fi), 13.12.2022

Luken 13.12.2022 julkaistun ennakollinen syyskylvöala 2022 tilaston mukaan Suomessa kylvettiin menneenä syksynä tavallista suurempi syyskasviala. Syyskasveja kylvettiin yhteensä noin 111 000 hehtaarin alalle. Syyskasvien suosio suomalaisessa viljelyssä on lisääntymään päin, sillä edellisenä syksynä sekä syysvehnää että syysöljykasveja kylvettiin Suomen tilastohistorian suurimmat viljelyalat. Nyt kylvetty kokonaisala on jonkin verran syksyllä 2021 kylvettyä alaa pienempi. Kasvukauden 2022 syyskasvien viljelyalat jäivät kuitenkin syksyllä 2021 kylvettyjä aloja huomattavasti pienemmiksi erittäin mittavien talvituhojen takia. Kasvukaudelle 2023 kylvetyt syysvehnän, -rukiin sekä syysrypsin ja -rapsin alat kertovat kuitenkin jälleen kiinnostuksesta syyskasvien viljelyyn, eikä poikkeuksellisen ankara viime talvi päässyt vaikuttamaan liikaa tämän syksyn viljelypäätöksiin. 

Syysvehnää kylvettiin 74 100 hehtaarin alalle. Ala on selvästi viime vuonna kylvettyä ennätysalaa (106 000 ha) pienempi, mutta jopa noin kaksi ja puoli -kertainen 2022 talvesta selvinneeseen viljelyalaan verrattuna.  Talvehtimisen onnistuessa kasvukauden 2023 syysvehnän viljelyala olisi lähes ennätyksellinen. Luomussyysvehnää kylvettiin 4600 hehtaaria eli noin 6 % syysvehnän kokonaisalasta.

Syysruista kylvettiin 31 000 hehtaaria eli noin 12 % enemmän kuin edellisenä syksynä. Talvehtiessaan ala olisi noin 55 % suurempi kuin talvesta kasvukaudelle 2022 selvinneen syysrukiin viljelyala ja suurin ruisala neljään vuoteen. Luomun osuus kylvetystä syysruisalasta on noin 21 % eli 6600 hehtaaria. 

Syysrypsiä ja -rapsia kylvettiin yhteensä 6000 hehtaarille, joka on noin 40 % vähemmän kuin syksyllä 2021. Talvehtimisen onnistuessa syysrypsin ja -rapsin viljelyala kasvukaudella 2023 olisi kuitenkin kolminkertainen kasvukauden 2022 talvesta selvinneeseen viljelyalaan verrattuna. Luomun osuus syysrypsille ja -rapsille kylvetystä alasta on noin 60 % eli 3700 hehtaaria. 

Tiedot perustuvat Luken satotilastokyselyn 6000 maatilan tietoihin. Kasvukaudella 2023 toteutuvat viljelyalat ovat saatavilla Käytössä oleva maatalousmaa- tilastossa ensimmäistä kertaa kesäkuussa 2023.

Lisätietoja: Luke Ennakollinen syyskylvöala ja suorakylvöalat 2022