UUTISIA VILJAKETJUSTA

Huomioi viljasadon toksiiniriski kotieläinten ruokinnassa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 4.10.2022

Muutaman rauhallisen vuoden jälkeen on hyvä tiedostaa viljasadon punahomeen kohonnut riski tänä syksynä, erityisesti viimeisinä puiduissa kauraerissä. Tämä on näkynyt vyr laatuseurannan analyyseissä, joissa yksittäisissä kauranäytteissä on mitattu kohonneita DON-hometoksiinipitoisuuksia sadonkorjuun edetessä. Tilanne kannattaa huomioida erityisesti, jos viljaa käytetään kotieläinten ruokintaan omalla tilalla. Yleisesti kuitenkin punahomeen toksiinipitoisuudet ovat olleet matalalla tasolla.

Lajittelulla sadon laatua voidaan parantaa merkittävästi

Sadon laatua voidaan parantaa merkittävästi ja hometoksiinipitoisuuksia alentaa lajittelulla ennen käyttöä kotieläinten ruokinnassa sekä myös toki ennen kaupan tai teollisuuden vastaanottoa.  Korkeat toksiinipitoisuudet ovat yleensä kevyissä, punahomeen surkastuttamissa jyvissä. Hyviä ja huonoja viljaeriä ei tule sekoittaa keskenään. 

Kotieläintilojen on tärkeää varmistaa ruokintaan käytettävän viljan hometoksiinipitoisuus, erityisesti yksimahaisten ruokinnassa ja myöhään puiduissa kauraerissä. Siat ja hevoset sekä yleisesti nuoret eläimet ovat herkkiä hometoksiineille. Nautaeläimistä lypsylehmät ovat lihanautoja herkempiä toksiineille. Korkeat toksiinipitoisuudet aiheuttavat eläimillä hedelmällisyyshäiriöitä, ruokahaluttomuutta ja tuotosten laskuja.  

Viljan jyvien murskesäilöntä hapolla katkaisee hometoksiinien muodostumisen samaan tapaan kuin kuivaus. Jos satoon on jo ehtinyt muodostua punahomeen toksiineita, ne eivät häviä tai tuhoudu murskesäilönnässä eli riski on samantapainen kuin kuivassa viljassa. Murskesäilöntää varten sato kuitenkin yleensä korjataan aiemmin pellolta, mikä pienentää hometoksiinin riskien syntyä korjuun pitkittyessä. 

Näytteenotto tehtävä huolellisesti

Punahome ei välttämättä näy jyvissä ulospäin. Selviä tartunnan merkkejä ovat tummuneet jyvät ja lohenpunainen väri jyvien ulkopinnoilla. Vehnällä tartunnan merkki on vaalean hopeiset, kalkkimaiset jyvät. Koska punahomeet voivat esiintyä pesäkkeinä, tulee viljaerästä ottaa riittävä määrä osanäytteitä ja sekoittaa ne huolellisesti näytteen edustavuuden varmistamiseksi. Viljassa, erityisesti ohrassa esiintyvä aniliininpunainen väri ei ole punahometta, vaan kasvin omaa, lajiketyypillistä antosyaani -väriainetta.

EU-lainsäädännössä on asetettu raja-arvot elintarvikeviljalle ja ohjearvot rehuviljalle suurimmista sallituista DON-hometoksiinipitoisuuksista. Jos teollisuuden vastaanotossa rehuviljassa ylittyy raja-arvo, ei hylättyä viljaerää tule käyttää myöskään kotoisena rehuna eikä sitä suositella käytettävän kylvösiemeneksi, koska se siirtää hometoksiiniongelman seuraavalle kasvukaudelle.  

Viljan hometoksiinianalyysejä tekevät muun muassa Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus, Eurofins, Suomen Viljava Oy, NSL Lab Västankvarnin koetilalla sekä teollisuuden ja kaupan viljan vastaanotto.

Ohjeet edustavaan viljan näytteenottoon ja hometoksiinien hallintaan: www.vyr.fi/fin/viljelytietoa/huoneentaulut/suomeksi/

Lisätietoja: Sari Peltonen, VYR laatutyöryhmän puheenjohtaja, ProAgria Keskusten Liitto, p. 0503414406, sari.peltonen a proagria.fi; Veli Hietaniemi, Luonnonvarakeskus Luke, p. 0295326126, veli.hietaniemi a luke.fi; i  Sieviläinen, Ruokavirasto, p. 0295326126,