UUTISIA VILJAKETJUSTA

Strategie grains: Kauratase 2022/23

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 29.9.2022

EU27 tuotantoennuste kuluvalle kaudelle on 7,6 miljoonaa tonnia. Ennuste on suurempi kuin odotettiin Suomen ja Ruotsin hyvien satojen ansiosta. Myös Puolassa ja Tanskassa kaurasato on onnistunut. 

Kauran elintarvikekäyttö jatkaa kasvua etenkin Saksassa, Espanjassa, Irlannissa ja Iso-Britanniassa. EU:n kauran elintarvikekäyttömääräksi arvioidaan tällä kaudella 1,1 milj. tonnia ja Iso-Britannian 0,5 milj. tonnia.

Kauran rehukäyttö jää ennusteen mukaan viime kaudesta, vaikka tarjontaa on hyvin Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Käyttöennuste tälle kaudelle on 5,8 milj. tonnia mikä on 0,4 milj. tonnia vähemmän kuin viime kaudella.

Kauraa ennustetaan liikkuvan EU:n sisällä samoja määriä kuin viime kaudella. Etenkin Saksan kysyntä on vahvaa ja maahan tulee ennusteiden mukaan virtaamaan kauraa Tanskasta. Vienti EU:n ulkopuolelle jää ennusteen mukaan viime kautta pienemmäksi. 

Loppuvarastojen ei ennusteta muuttuvan viime kaudesta. Varastot kasvavat Suomessa ja Ruotsissa, mutta pienenevät samassa suhteessa muualla EU:n alueella. Varastotilanne on yhä kauden loputtua tiukka (1,1 milj. tonnia).

Hintatietoa

Kesällä uuden satokauden lähestyessä kauran hinnat lähtivät laskuun. Suomessa hinnat ovat heinäkuun puolenvälin jälkeen tippuneet noin 19 €/tn. Verrattuna hintahuippuun toukokuussa, ovat kauran hinnat tulleet alas 130 €/tn. Saksassa hinnat ovat tulleet alas heinäkuun puolesta välistä 35 €/tn. Vaikka uuden sadon hinnat ovat tulleet selvästi puintien valmistuttua alas, ovat hinnat yhä n. 100 €/tn korkeammat kuin syyskuussa 2021.

Hinnat ovat tippuneet selvästi myös Pohjois-Amerikassa. 19. syyskuuta kauran hintataso oli noin 295 $/tn. Toukokuun puolenvälin tienoilla Pohjois-Amerikan kauran hinnat olivat 476 $/tn ja heinäkuussa 373 $/t. Hinnat ovat reagoineet voimakkaasti kauran hyviin satonäkymiin viime kauden lähes menetetyn sadon jälkeen.

Australiassa kauran tuotantoennuste on suuri, mutta viime kautta pienempi pysytellen noin 1,33 miljoonassa tonnissa (2021/22 1,6 milj. tn). Tuotantoennuste jää viime vuosista kaura-alan jäädessä pienemmäksi kuin kahtena aikaisempana vuotena.

Globaali kaurantuotanto elpyy viime kaudesta, mikä näkyy kauden 2021/22 hintahuippujen selkeänä tasaantumisena tällä kaudella. Vaikka kesän jälkeen hinnat ovat selkeästi laskeneet, ovat ne yhä korkeat aikaisempiin vuosiin verrattuna.

  • Lähde: Straegie grains