UUTISIA VILJAKETJUSTA

PTT: Maa- ja elintarviketalous -syksy 2022

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 28.9.2022

Tuotantopanosten hinnat ja tuottajahinnat nousevat ennätyksellisen nopeasti ja korkealle tänä vuonna. Kustannusten nousu kohdistuu erityisesti kotieläintiloille. Viljatiloilla hyvä sato ja korkeat tuottajahinnat lisäävät maatalouden markkinatuloja.

Energia ja lannoitteet

Kustannusten nousussa näkyy sodan lisäksi koronapandemian vaikutukset tuotantoketjuissa sekä erityisesti maakaasun osalta Venäjän valmistautuminen sotaan syksyllä 2021. Tuotantopanosten hintojen nousu on johtanut merkittäviin korotuksiin maatalouden tuottajahinnoissa, joilla on ainakin osittain pystytty kompensoimaan nousevia kustannuksia. Vuonna 2023 tuotantopanosten hinnat laskevat tänä vuonna nähdyistä ennätysnousuista, mutta kustannusten taso jää aikaisempia vuosia korkeammalle tasolle.

Venäjältä tulevien lannoitteiden sekä lannoiteraaka-aineiden tuonti käytännössä lakkasi maaliskuussa EU:n asettamien pakotteiden sekä Venäjän asettamien vastapakotteiden vuoksi. Korkean kaasun hinnan seurauksena useilla Euroopan lannoitetehtailla on jouduttu supistamaan tuotantoa tai jopa sulkemaan koko tehtaita. Tuotannon vähentyminen heikentää erityisesti typpilannoitteiden saatavuutta ja nostaa lannoitteiden hintaa Suomessa sekä Euroopassa. 

Vaikka hinnat vuonna 2023 jäävät korkealle tasolle, lannoitteiden hinnat ovat laskusuunnassa markkinoiden tasapainottuessa ja saatavuuden parantuessa. Silti lannoitteiden korkea hinta luo epävarmuutta erityisesti vuoden 2023 viljelyissä varsinkin, kun tiloilla olevat lannoitevarastot on pääsääntöisesti käytetty loppuun.

Polttoaineiden ja sähkön hinta on ollut rajussa nousussa keväästä asti, mutta sähkön hinnan vaikutukset näkyvät tiloilla viiveellä riippuen sähkösopimusten kestoista ja siitä, milloin uusia sähkösopimuksia solmitaan. Sähkön hinta kääntyy kuitenkin laskuun jo ensi keväänä, ja joulukuussa 2022 tuleva määräaikainen sähkön alv-alennus helpottaa sähköön liittyviä kustannuksia talven aikana.

Kotimaan vilja

Kuluvan satokauden alkaessa kotimaan viljavarastot olivat pienet sekä maatiloilla, teollisuudessa että kaupassa viime vuoden kotimaan heikon sadon vuoksi.

Viljan hinnat nousivat Suomessa Venäjän hyökkäyssodan myötä keväällä 2022 huippulukemiin. Hinnat kääntyivät laskuun toukokuussa. Viljan hintojen lasku on kuitenkin pysähtynyt, ja sekä leipä- että rehuviljan hinnat jäävät tavanomaista korkeammalle tämän satovuoden loppuun saakka. Tuotantopanosten hintojen laskun myötä viljan hinnat hieman laskevat, mutta jäävät tavanomaista korkeammalle myös ennustevuodelle 2023/24.

Lähde: PTT-ennuste, maa- ja elintarviketalous, syksy 2022.