UUTISIA VILJAKETJUSTA

Heinäkuun viljamarkkinoiden kuukausianalyysi

Ulrika Wikström (ulrika.wikstrom a vyr.fi), 1.8.2022

Puinnit vauhdissa kansainvälisillä vilja- ja öljykasvimarkkinoilla - satonäkymät tarkentuvat

Sadon -22 puinnit ovat vauhdissa kansainvälisillä vilja- ja öljykasvimarkkinoilla. Ranskan vehnän puinnit ovat 84 %:n ja USA:n syysvehnien puinnit 70 %:n tasolla. Satonäkymät Venäjällä ovat hyvät ja EU-alueella laskevat. Pohjois-Euroopan tilanne on kohtuullinen, Etelä-Eurooppa kärsii enemmän. Kuivuus vaikuttaa erityisesti keväällä kylvettyihin kasveihin mm. maissiin. Ukrainan keskisadot ovat 25 % viime vuotta alhaisempia. USA:ssa syysvehnien kuntoluokitus on ollut alhainen, kevätvehnät (71 % hyvä/erinomaiset) ovat paremmassa kunnossa. Ukrainan viljavientien toteutumista seurataan Venäjän tulitettua Odessan satamaa. Paljon onkysymyksiä edelleen - miten varustamot ja vakuutusyhtiöt suhtautuvat viljakuljetuksiin ja niin edelleen.

Vehnän Globaali tuotanto -21(USDA kesäkuu) pidettiin ennallaan. Satokauden 22/23 vehnäsatoarviota ja kysyntää laskettiin 771 miljoonaan tonniin (-1,5 MT) ja varastot ovat vuositasolla laskemassa 13 MT. EU:n laskevien satonäkymien johdosta tuontitarpeet kasvavat ja mm. Brasilian safrinha maissia tuodaan merkittäviä määriä Espanjaan. USDA laski maailman soijan tuotantoarviota 4 miljoonaa tonnia edelliseen arvioon verrattuna (USA:n alan lasku). Satokaudella 22/23 USDA arvioi soijasadoksi 391 miljoonaa tonnia (352 MT -21/22) . Maissin maailmantuotantoarvio 22/23 on (USDA) 1185 miljoonaa tonnia. Satokaudella 22/23 USDA arvioi maailman maissisadon laskevan 35 miljoonaa tonnia edelliseen vuoteen verrattuna.

Rahtien hinnat ovat edelleen tavanomaista korkeammalla tasolla ja lähellä pariteettia oleva dollari (eur/usd 1,02) tukee osaltaan hintoja vilja- ja rehuraaka-aineissa.

Viljojen tarve sadon 21 osalta on kotimaassa katettu ja hinnat ovat sadonkorjuuta odottaen laskeneet kansainvälisen hintatason alapuolelle. Niukan taseen johdosta tuonti nousee 190 miljoonaan kiloon. Vienti onpääosin kauraa. Kotimaan uuteen satokauteen -22 lähdetään 43 % alemmilla varastotasoilla.

Itämeren alueen satamahintaindikaatioita (offer) fob 

 26.7.2022  eur/usd 1,02:

Maissi fob Baltia/Puola 310 eur,

Rehuvehnä Matif joulukuu -10 eur

Myllyvehnä 12,5 % Baltia, Puola, Saksa +30/+32

Myllyvehnä 14 %: Baltia, Puola, Saksa +35/+37

Rehuohra (-20/-21) Saksa, 295 eur fob Puola

Ruis (-40)

Triticale -28/-29

Rapsirouhe fob Baltic Sea, Rostock, Hamburg 325 eur/tn,

Soijarouhe fob Hamburg 49 % (profat): 560 eur

Lue analyysi kokonaisuudessaan alta

Heinäkuu 2022 viljamarkkinoiden kuukausianalyysi
1.1 Mt, päivitetty 1.8.2022

Vastuuvapauslauseke - Disclaimer & Disclosure VYR pidättää oikeuden annettuun markkinainformaatioon. Markkinakommentit eivät ole suositus minkään markkina-position puolesta tai sitä vastaan. Markkinakommentit kuvaavat sen hetkistä tekijän kuvaa markkinoiden kehityksestä. Informaatiota voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Hintaindikaatiot ja markkinatiedot voivat jo julkaisuhetkellä olla muuttuneita ja niiden käyttötarkoitus on vain indikatiivinen sekä yleisen markkinatiedon lisääminen.  Markkinakommentit perustuvat useilta luotettavilta toimijoilta ja useista luotettavista lähteistä saatuihin markkinoiden julkisiin hintanoteerauksiin, sekä markkinoilta toimivilta analyysilaitoksilta saatuihin raportteihin. VYR ei vastaa tekstissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä. Markkinakommentit ovat tarkoitettu VYR jäsenistön käyttöön. 

Materiaalit ovat osa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Vauhtia Viljaketjuun kehityshanketta.