UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljan punahomeen torjuntatarpeen arviointi käsillä

Ulrika Wikström (ulrika.wikstrom a vyr.fi), 5.7.2022

Punahomeen oikea torjunta-ajankohta on viljan kukintavaiheen alussa, joka tulee lämpimissä oloissa pian tähkän tai röyhyn esille tulon jälkeen. Toukokuun puolessa välissä tai sen jälkeen kylvetyt kasvustot ovat nyt tulleet tai tulossa tähkälle. Punahomeen torjunta kannattaa tehdä rehevissä ja hyvän sato-odotuksen kasvustoissa, joihin on satsattu muutenkin. Torjuntaan kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti kauralla ja kevätvehnällä, ja tiloilla, joilla sadossa on todettu edellisvuosina toksiiniongelmia. Riskiä lisää myös viljavaltainen viljelykierto.

Punahomeen tartunta tapahtuu viljan kukintavaiheessa, joka ajoittuu ohralla heti tähkän tullessa ulos tupesta ja vehnällä sekä kauralla hieman myöhemmin tähkän ja röyhyn esilletulon jälkeen. Punahomeen riskiä voidaan arvioida kukinta-aikana tarkkailemalla sademäärää ja yli 80 % kosteuden viipymää kasvustossa. Riski kasvaa merkittävästi, mikäli kostea, lämmin ja sateinen sää jatkuu pari viikkoa kukinnan alun jälkeen. Riskiä hometoksiineille lisää myös se, jos lohkolla on viljelty viljaa useina peräkkäisinä vuosina, kylvösiemen on ollut peittaamatonta ja kunnostamatonta, tai edellisvuoden kasvintähteitä on pellon pinnalla runsaasti.

Parin viime vuoden aikana punahometta ja sen aiheuttamia hometoksiineita on ollut erittäin vähän viljassa, jolloin tartukettakin pellossa on vähemmän. Kuitenkin, koska punahomeet ovat yleisiä homesieniä, joiden kehitystä säätelevät lämpötila ja kosteus, niiden esiintymistä kannattaa tarkkailla ja tartuntariskiä arvioida vuosittain tilakohtaisesti.

Oikea ajoitus torjuntaan

Punahomeen torjunta tulee tehdä oikeaan aikaan heti kun ensimmäiset merkit kukinnasta eli kellertävät heteet näkyvät. Oikean torjunta-ajankohdan havaitseminen kauralla on muita viljoja haasteellisempi, koska kauran kukinta ei ole näkyvää. Kauran kukinnan voi todeta muutama päivä röyhylle tulon jälkeen, röyhyn ollessa täydessä koossaan. Kukinta alkaa röyhyn yläosista ja etenee röyhyn alaosaan. Kukinta kestää kauralla jopa 10-15 vrk, mutta torjunta tulee ajoittaa kukinnan alkuvaiheeseen.  

Punahomeen torjunta ei anna täyttä suojaa, mutta voi parhaimmillaan alentaa toksiinipitoisuuksia selvästi alle raja-arvojen. Laatuvaatimukset täyttävän viljan tuottamiseen kannattaa nyt satsata. Torjunta vaikuttaa vain DON-toksiiniin, mutta se ehkäisee samalla myös muiden tautien etenemistä kasvustoissa, mikä voi näkyä merkittävinä sadonlisinä. Torjunta antaa suojan lehtilaikkutaudeille sekä ruosteille, jotka ilmaantuvat kasvustoihin yleensä myöhemmin kasvukaudella.   

Torjuntaan on käytettävissä useita punahomeen torjuntaan tarkoitettuja valmisteita kuten Artina, Delaro, Juventus, Elatus Era, Librax, Patel, Priaxor Power Pack, Proline, Proline Xpert ja Prosaro sekä näiden rinnakkaistuontivalmisteet. Nyt sään hieman viiletessä kasvustojen torjuntaruiskutuksille on paremmat olosuhteet. 

VYR tiedottaa viljojen punahometilanteesta sadonkorjuun lähestyessä. Seuraava tiedote punahomeriskistä julkaistaan elokuussa.  

Punahomeen aiheuttaman hometoksiiniriskin hallintakeinot on koottu VYR:n sivuilla olevaan esitteeseen: www.vyr.fi. Esitteen riskitaulukosta voi tarkistaa, mitkä tekijät lisäävät hometoksiiniriskiä viljan viljelyssä.


Lisätietoja: Sari Peltonen, VYR laatutyöryhmän puheenjohtaja, ProAgria Keskusten Liitto, p. 0503414406, sari.peltonen a proagria.fi; Veli Hietaniemi, Luonnonvarakeskus Luke, p. 0295326126, veli.hietaniemi a luke.fi; Elina Sieviläinen, Ruokavirasto, p. 0295326126, .