UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljamarkkinakommentit viikko 25

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 22.6.2022

Vehnä:

Vehnän futuurimarkkinoilla sadonkorjuun aika lähestyy. Markkina aaltoilee myös Mustanmeren vientiarvuuttelujen mukana. Mm. EU:n ja Australian vientikirjat alkusyksylle ovat jo täyttymässä.  
EU:n -22 vehnäsatoarvio on 130,1 miljoonaa tonnia, markkinoilla myös 128 MT arvioita. 

Itämeren loppusadon -21 myyntieriä tarjolla pääosin vehnää ja maissia. Satojen -21 ja -22 hintaerot ovat käytännössä poistuneet. Myllyvehnän (12,5 %) fob hinta on +18/+20 eur (December Matif)
Maissin hintataso Itämereen satamissa kesä- heinäkuulle on 330/335 eur ja rehuvehnä 360/365 eur fob. Myös ukrainalaisen maissin vientiä Itämeren satamista. Eur/usd 1,055 on ollut tasainen viikon aikana.

Matif myllyvehnäfutuurit (joulu 2022) eur/tn

22 6  vehnäfutuurit

Öljykasvimarkkinat:

Matifin rapsifutuuri on laskussa sadonkorjuun lähestymisen ja kysynnän rauhoittumisen vaikutuksesta. Rapsin 2022-23 näkymät liikkuvat mm. Ukrainan tarjonta-arvioiden ja Global säämarkkinoiden mukana.
EU:n rapsisatoarvio on 18.7 MT, lisäystä viime vuoteen +7%. Korkea hintataso vaikuttaa kysyntään ja EU:n rapsin puristus laski kuukaudessa 11%, mikä on Fediolin mukaan alhaisin luku 2 vuoteen. Australian canolan tuotantoarvio 2022/23 on 5.2 miljoonaa tonnia (-17%). EU:n rapsikasvustot (5,64 mha) ovat kohtuullisessa kasvukunnossa. Kanadan Canola-alan ennuste on -7 %. 
Matifin elokuun rapsifutuuri on 714 euron tasolla ja marraskuun futuuri on 713 eurossa.

Matif (marras 2022) rapsifutuurit eur/tn

22 6  rapsifutuurit

Kaura:

Chicagon kaurafutuuri hakee suuntaa nousevien kylvöalojen ja ennätysalhaisten varastojen välillä. Heinäkuun futuuri on 655 dollaria ja joulukuun 2022 futuuri on 621 dollaria.
Global kauratuotannon 2022-23 arvioidaan nousevan 11% viime satokaudesta ja olevan 7% keskiarvon (5 v. yläpuolella). Kauran kysyntä kotimaassa kasvaa satokaudella 22/23. Kanadan kaura-alaan ennakoidaan merkittävää lisäystä (+ 230 Kha) vs. 2021-22 1.6 miljoonaan hehtaariin. USDA arvioi USA:n tuontitarpeen nousevan 95 miljoonaan busheliin (78 21/22). EU:n, Itämeren ja kotimaan vanha sato on myyty. Vahva kysyntä laskee kotimaan ja EU:n kauravarastoja satokauden loppuun. Uuden sadon tarjonta vähäistä. 

Valkuaisrouheet ja soija

Rapsirouheen sadon 2021 kaupankäynti marginaalista. Hintojen heilunta edelleen voimakasta. Päivien välillä on nähty kaksinumeroisia hintamuutoksia.
Uuden sadon hintataso jatkaa laskussa 330/335 euron tasolla. EU:n rapsituotantoarvio 2022/23 18,7 miljoonaa tonnia, +8% ja kasvukausi on edennyt ilman suurempia ongelmia. Venäläisen ja ukranainalaisen rapsi-/aurinkokukkarouheen epävarmuudesta johtuen EU:n tuonti painottuu Kanadaan ja Australiaan. EU:n tuontitarve arvio 4-5 MT 22/23.

USA:n kylvöt on 100 % tehtynä. Soijamarkkina elää nyt USA:n kasvukauden mukana ja samaa on odotettavissa heinä/elokuun aikana. USDA nosti Brasilian (126 MT) ja Argentiinan (43 MT) satoarvioita 21/22. USDA:n soijapavun Global satoarvio 21/22 351 miljoonaa tonnia, 22/23 sato arvioidaan tällä hetkellä 395 miljoonaksi tonniksi.  Soijamarkkina seuraa nyt USA:n kasvukautta ja ennakoi EA kylvöaloja.
Fob EU hintataso heinä-syyskuu 545 eur, hinta laskussa, suurin vaikuttava tekijä Etelä-Amerikan alkukesän tarjonta. USDA arvio; Kiinan kysyntä 21/22 92 MT ja 22/23 99 MT.
Fob EU hintataso loka-tammikuu 515 eur, suurin vaikuttava tekijä USA:n tulevan syksyn soijasato. Korkeiden hintojen nähdään kannustavan sekä US että EA soija-alan kasvuun.

Aamukommentit+22 6 2022
488 kt, päivitetty 22.6.2022

VYR pidättää oikeuden annettuun markkinainformaatioon. Markkinakommentit eivät ole suositus minkään markkina-position puolesta tai sitä vastaan. Markkinakommentit kuvaavat sen hetkistä tekijän kuvaa markkinoiden kehityksestä. Informaatiota voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Hintaindikaatiot ja markkinatiedot voivat jo julkaisuhetkellä olla muuttuneita ja niiden käyttötarkoitus on vain indikatiivinen sekä yleisen markkinatiedon lisääminen.  Markkinakommentit perustuvat useilta luotettavilta toimijoilta ja useista luotettavista lähteistä saatuihin markkinoiden julkisiin hintanoteerauksiin, sekä markkinoilta toimivilta analyysilaitoksilta saatuihin raportteihin. VYR ei vastaa tekstissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä.

Materiaalit ovat osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Vauhti Viljaketjuun kehityshanketta.