UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljamarkkinakommentit viikko 22

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 1.6.2022

Vehnämarkkinat:

Ukrainan satamien "vientikäytävä" ei näytä toteutuvan. Venäjä vaatii sanktioiden poistamista avatakseen toimitukset. Ukrainan -22 sadon tarjonta jäämässä suurelta osin markkinoiden ulottumattomiin.    


IGC laskenut  vehnäsatoarviota 11 milj. tonnia 769 miljoonaan tonniin. EU:n -22 vehnäsatoarvio on 130,1 miljoonaa tonnia, EU kasvustoluokituksissa lasku jatkuu, mm. Ranskan luokitus laski 69 %:iin (-4 % viikossa) . Eqyptin vehnän kosteusraja 13,5 ->14 %. EU:n rooli vehnän maailmankaupasta kasvaa. USA:n syysvehnien luokitus (30 %). Kevätkylvöt 60 % vs. 95 % (-21). Matifilla säämarkkina korjausliike, joulukuu 385 eur.

Itämeren loppusadon -21 myyntieriä tarjolla niukasti, uuden sadon tarjonta rauhallista.

Matif myllyvehnäfutuuri (Joulu- 22) eur/tn

1 6  Vehnäfutuurit

Öljykasvimarkkinat:

Matifin rapsifutuuri on viime viikkoina liikkunut 800-850 euron välillä. Rapsin 2022/23 näkymät jatkuvat herkkinä mm. Ukrainan tilanteen ja raakaöljyä korvaavien kasviöljyjen kasvavan kysynnän mukana.


Strategie Grainsin EU:n rapsisatoarvio on 18,2 milj. tn, lisäystä viime vuoteen +7%. SG nosti EU:n auringonkukan satoarviota 10,9 miljoonaan tonniin, kasvua viime vuoteen verrattuna +5%.  


Australian canolan tuotantoarvio 2022/23 on 5,2 miljoonaa tonnia (-17%). EU:n rapsikasvustot (5,64 milj. ha) ovat kohtuullisessa kasvukunnossa. Kanadan Canola-alan ennuste on -7 %. 


Matifin elokuun rapsifutuuri on 820 euron tasolla ja marraskuun futuurin on 813 eurossa.

Matif (Marras- 22) rapsifutuuri eur/tn

1 6  rapsifutuurit

Kauramarkkinat:

Chicagon kaurafutuurilla heiluntaa. Markkina tasapainoilee nousevien kylvöalojen ja ennätysalhaisten varastojen välillä. Heinäkuun futuuri on 676 dollaria ja joulukuun 2022 futuuri on 640 dollaria. Global kauratuotannon 2022-23 arvioidaan nousevan 11% viime satokaudesta ja olevan 7% keskiarvon (5 v. yläpuolella).

Kanadan kaura-alaan ennakoidaan jopa 17%:n lisäystä (+ 230 tuhatta ha). Pohjois-Amerikan kylvöissä ollut viiveitä.


EU:n, Itämeren ja kotimaan vanha sato on myyty. Vahva kysyntä laskee kotimaan ja EU:n kauravarastoja satokauden loppuun. Uuden sadon tarjonta vähäistä. Puolalainen 48 hl kaura 325 eur fob. Kauran kysyntä sekä kotimaassa että vientiin vaikuttaa vahvalta myös 22/23.

Valkuaisrouheet ja soija:

Rapsirouheen sadon 2021 tarjonta vähäistä, fob EU hintataso (touko/heinä) on 525/530 eur/tn, vanhan sadon niukkuus ylläpitää hintatasoa (myyty loppuun). Hintojen heilunta on tasaantunut. Uuden sadon hintataso 380/385 euron tasolla, mikä on kaksinkertainen totuttuun uuden sadon hintaan verrattuna. Venäläisen ja ukranainalaisen rapsi-/aurinkokukkarouheen epävarmuudesta johtuen EU:n tuonti painottuu Kanadaan ja Australiaan. EU:n tuontitarve arvio 4-5 milj. tn 22/23.

USA:n soijakylvöt 60 % tehtynä. Viime vuonna vastaava 83 %. Kiinan Covid lockdown loppumassa, vahvistuuko kysyntä jälleen? Soijarouheen hinta vahvistunut, säämarkkinassa voimakasta heiluntaa. USDA:n soijapavun Global satoarvio 21/22 349 miljoonaa tonnia, 22/23 sato arvioidaan tällä hetkellä 395 miljoonaksi tonniksi.  Soijamarkkinoilla katse USA:n hitaasti etenevissä kylvöissä. 


Fob EU hintataso touko-syyskuu 525 eur, hinta kääntynyt nousuun, suurin vaikuttava tekijä Etelä-Amerikan alkukesän tarjonta. USDA arvio; Kiinan kysyntä 21/22 92 milj. tn ja 22/23 99 milj. tn.


Fob EU hintataso loka-tammikuu 535 eur, suurin vaikuttava tekijä USA:n soijan kylvöalat ja tulevan syksyn soijasato. Korkeiden hintojen nähdään kannustavan sekä US että EA soija-alan kasvuun.

Aamukommentit+1 6 2022
449 kt, päivitetty 1.6.2022

VYR pidättää oikeuden annettuun markkinainformaatioon. Markkinakommentit eivät ole suositus minkään markkina-position puolesta tai sitä vastaan. Markkinakommentit kuvaavat sen hetkistä tekijän kuvaa markkinoiden kehityksestä. Informaatiota voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Hintaindikaatiot ja markkinatiedot voivat jo julkaisuhetkellä olla muuttuneita ja niiden käyttötarkoitus on vain indikatiivinen sekä yleisen markkinatiedon lisääminen.  Markkinakommentit perustuvat useilta luotettavilta toimijoilta ja useista luotettavista lähteistä saatuihin markkinoiden julkisiin hintanoteerauksiin, sekä markkinoilta toimivilta analyysilaitoksilta saatuihin raportteihin. VYR ei vastaa tekstissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä.

Materiaalit ovat osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Vauhti Viljaketjuun kehityshanketta.