UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljamarkkinakommentit viikko 21

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 25.5.2022

Vehnämarkkinat:

Intian vientipotentiaalia arvuutellaan, onko maa lopulta tuoja vai viejä. Sodan aiheuttamaa, maailman ruokaturvaa uhkaavan Ukrainan vientilogistiikan jumia yritetään avata nyt myös YK:n avulla. 
IGC laski Global vehnäsatoarviota 11 miljoonaa tonnia 769 miljoonaan tonniin. EU:n -22 vehnäsatoarvio on 130,1 miljoonaa tonnia, EU kasvustoluokituksissa laskupainetta, mm. Ranskan luokitus laski 73 %:iin (-9% viikossa) . Ukrainan satoarvio on 19,4 miljoonaa tonni vs. 33 miljoonaa tonni (-2021). EU:n rooli -2022 vehnän maailmankaupasta iso. USA:n syysvehnien hyväkuntoisuus (28 %) on alhainen. Kevätkylvöt 49 % vs. 93 % (-2021).

Matif joulukuun futuuri 412 eur. Itämeren loppusadon -21 myyntierien hinnoittelusa suurta vaihtelua, rehuvehnä 390 eur/tn. Sadon -22 (joulukuun futuuria vastaan) hintapyynnöt fob 12,5 % (+10) 14 % (+20), rehuvehnä (-10) ja ohra (-25)  Maissin hintataso Itämereen satamissa kesä- heinäkuulle on 345/350 eur fob. Myös ukrainalaista maissia on pieniä määriä Itämeren satamissa. Eur/usd 1,07 euro vahvistunut viikon aikana.

Matif myllyvehnäfutuuri (Syyskuu 22) eur/tn

25 5  vehnäfutuurit

Öljykasvimarkkinat:

Matifin rapsifutuurin hinnanousu katkesi muutamaan korjausliikkeeseen. Rapsin 2022-23 näkymät jatkuvat herkkinä mm. Ukrainan tilanteen ja raakaöljyä korvaavien kasviöljyjen kasvavan kysynnän mukana. Australian canolan tuotantoarvio 2022/23 on 5,2 miljoonaa tonnia (-17%). EU:n rapsikasvustot (5,64 milj. ha) ovat kohtuullisessa kasvukunnossa. Kanadan Canola-alan ennuste on -7 %. 


Matifin toukokuun futuurin sulkeuduttua rapsilla tasokorjaus alaspäin, elokuu on 819 euron tasolla ja marraskuun futuurin on 812 eurossa.
Rapsin globaali tase tiukin 20 vuoteen. Sadon -22 onnistumisella iso merkitys. Ukrainan tilanne myös -22 sadon osalta vaikuttaa vahvasti rapsi- ja auringonkukkarouheen markkinoihin.

Matif rapsifutuurit (Marraskuu 22)  eur/tn

25 5  rapsifutuurit

Kauramarkkinat:

Chicagon kaurafutuurilla heiluntaa. Markkina tasapainoilee nousevien kylvöalojen ja ennätysalhaisten varastojen välillä. Heinäkuun futuuri on 635 dollaria ja joulukuun 2022 futuuri on 597 dollaria. Global kauratuotannon 2022-23 arvioidaan nousevan 11% viime satokaudesta ja olevan 7% keskiarvon (5 v. yläpuolella).
Kanadan kaura-alaan ennakoidaan jopa 17%:n lisäystä (+ 230 Kha) vs. 2021-22 1.6 miljoonaan hehtaariin. Pohjois-Amerikan kylvöissä ollut viiveitä.


EU:n, Itämeren ja kotimaan vanha sato on myyty. Vahva kysyntä laskee kotimaan ja EU:n kauravarastoja satokauden loppuun. Uuden sadon tarjonta vähäistä. Puolalainen 48 hl kaura 325 eur fob.

Valkuaisrouheet ja soija:

Rapsiruoheen sadon 2021 tarjonta vähäistä, fob EU hintataso (touko/heinä) on 525/530 eur/tn, vanhan sadon niukkuus ylläpitää hintatasoa (myyty loppuun). Hintojen heilunta on tasaantunut. Uuden sadon hintataso 380/390 euron tasolla, mikä on kaksinkertainen totuttuun uuden sadon hintaan verrattuna. EU:n rapsituotantoarvio 2022/23 +8%.
Venäläisen ja ukranainalaisen rapsi-/aurinkokukkarouheen epävarmuudesta johtuen EU:n tuonti painottuu Kanadaan ja Australiaan. EU:n tuontitarve arvio 4-5 milj. tn 22/23.

USDA:n soijapavun maailman satoarvio 21/22 349 miljoonaa tonnia, 22/23 sato arvioidaan tällä hetkellä 395 miljoonaksi tonniksi.  Soijamarkkinoilla katse USA:n kylvöjen maissi/soija valinnoissa. USA:n soijakylvöt 50 % tehtynä. Viime vuonna vastaava 73 %. Kiinan Covid tilanne laskee kysyntää. EU hintaan vaikuttavat myös energiakustannukset ja vahvistunut dollari (1,15 -> 1,07).


Fob EU hintataso touko-syyskuu 515 eur, hinta loivassa laskussa, suurin vaikuttava tekijä Etelä-Amerikan kevään soijasato. USDA arvio; Kiinan kysyntä 21/22 92 milj. tn ja 22/23 99 milj. tn.
Fob EU hintataso loka-tammikuu 520 eur, suurin vaikuttava tekijä USA:n soijan kylvöalat ja tulevan syksyn soijasato. Korkeiden hintojen nähdään kannustavan sekä US että EA soija-alan kasvuun

Aamukommentit+25 5 2022
535 kt, päivitetty 25.5.2022

VYR pidättää oikeuden annettuun markkinainformaatioon. Markkinakommentit eivät ole suositus minkään markkina-position puolesta tai sitä vastaan. Markkinakommentit kuvaavat sen hetkistä tekijän kuvaa markkinoiden kehityksestä. Informaatiota voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Hintaindikaatiot ja markkinatiedot voivat jo julkaisuhetkellä olla muuttuneita ja niiden käyttötarkoitus on vain indikatiivinen sekä yleisen markkinatiedon lisääminen.  Markkinakommentit perustuvat useilta luotettavilta toimijoilta ja useista luotettavista lähteistä saatuihin markkinoiden julkisiin hintanoteerauksiin, sekä markkinoilta toimivilta analyysilaitoksilta saatuihin raportteihin. VYR ei vastaa tekstissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä.

Materiaalit ovat osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Vauhti Viljaketjuun kehityshanketta.