UUTISIA VILJAKETJUSTA

Strategie grains: EU kauratase

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 31.5.2022

Tuleva sato ei ole vielä laareissa asti, mutta ennusteet kauravarastoista ovat jo nyt niukat. Vientiä ei tehty odotetun suuruisia määriä Pohjois-Amerikkaan potentiaalista huolimatta.

Odotettua pienempi vienti 2021/22

2021/22 kaudella on viety odotettua vähemmän kauraa kolmansiin maihin huolimatta Pohjois-Amerikan heikosta sadosta. Ruotsi on vienyt Yhdysvaltoihin noin 50 tuhatta tonnia, Viro 18 tuhatta tonnia ja Puola 2 tuhatta tonnia tähän mennessä. Suomi on lastannut toukokuussa Strategie grainsin lähteiden mukaan Yhdysvaltoihin vietäväksi 19,4 tuhatta tonnia kauraa.

Kauran rehukäyttö on ollut kuluneella kaudella pienempää kuin arvioitiin, mutta samanaikaisesti kauran käyttö rehuksi on lisääntynyt Britanniassa.

Kauran loppuvarastot tippuvat ennusteen mukaan merkittävästi viime kaudesta heikon satovuode 2021 takia.

Kausi 2022/23 yhä tiukka

Tulevan kauden 2022/23 tuotantoennuste on 7,9 miljoonaa tonnia, eli toteutuessaan se olisi 0,2 milj. tonnia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tuotannon kasvu painottuu Suomeen, Ruotsiin ja Baltian maihin. Toisaalta kauraa arvioidaan tuotettavan viime vuotta vähemmän Espanjassa, Puolassa ja Ranskassa. Myös Britannian kaurasadon ennustetaan jäävän viime vuodesta (-70 tuhatta tonnia).

Kauran elintarvikekäytön arvioidaan nousevan hieman viime kaudesta noin 1,1 miljoonan tonnin tasolle.

Kauran rehukäytön arvioidaan tippuvan hieman kuluneesta kaudesta asettuen noin 6 miljoonan tonniin.

Tanskan arvioidaan tuovan Ruotsista enemmän kauraa, Puolan vievän enemmän ja Baltian maiden vähemmän kauteen 2021/22 verrattuna.

EU:n ulkopuolelle kauraa viedään pääasiassa Yhdysvaltoihin, Euroopan maihin, jotka eivät kuulu EU:n sekä Algeriaan. 

Kauden 2022/23 jäljiltä EU:n kauratase on yhä hyvin tiukka. Alku- ja loppuvarastot pysyttelevät hyvin pieninä, minkä arvioidaan näkyvän etenkin rehukäytön vähentymisenä.

  • Lähde: Strategie grains