UUTISIA VILJAKETJUSTA

Strategie grains: kauran kysyntä ja tarjonta 2021/22 ja 2022/23

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 6.4.2022

Kuluvalle kaudelle kauran rehukäyttöennustetta on nostettu hieman. Vientiennustetta kolmansiin maihin laskettu, mutta vientiä Iso-Britanniaan on tehty aikaisempia ennusteita enemmän. 2022/23 tuotantoennustetta ja loppuvarastoennustetta on laskettu helmikuun ennusteesta.

2021/22 kauran elintarvikekäyttöennuste pysyy vahvana Latvian, Suomen, Ruotsin, Saksan ja Espanjan vetäessä käyttömääriä yhä ylöspäin. EU:n käyttöennuste pysyy 1,1 miljoonassa tonnissa.

Rehukäyttöennustetta kuluvalla kaudelle nostettiin. Baltian kauran rehukäyttö on jäämässä arvioitua pienemmäksi, mutta Suomen kasvanut käyttö tasoitti Baltian rehukäytön tippumisen. Vuotta aikaisempaan verrattuna kauran rehukäyttö jää pienemmäksi 6,1 miljoonaan tonniin. Käyttö on silti korkealla tasolla verrattuna viiden vuoden keskiarvoon 5,7 miljoonaan tonniin.

Kauran vienti EU:n ulkopuolelle on jäämässä selvästi aikaisemmista ennusteista. Suomen vientiennustetta pienennettiin 25 tuhatta kiloa. Ruotsin ja Latvian ennusteita sen sijaan nostettiin. Ruotsista on viety huomattavia määriä kauraa Norjaan ja Yhdysvaltoihin. EU:n vientiennuste kuluvalle kaudelle on 270 tuhatta tonnia, mikä on 120 tuhatta tonnia enemmän kuin viime kaudella.

Loppuvarastot pienenevät ennusteen mukaan jyrkästi 1,0 miljoonaan tonniin.

2022/23 ohran ja syysvehnän suosio laskee kaura-alaa helmikuun ennusteesta

Suunnitellulta kaura-alalta on siirtymässä peltoalaa ohralle sekä syksyllä kylvettiin enemmän syysvehnää kauran tilalle. Espanjassa ja Portugalissa kuivuus on rokottanut kauran satotasoja. Kaiken kaikkiaan viime kevääseen verrattuna ennustetaan lähes yhtä suurta kaura-alaa EU 27 + UK alueelle. EU:n päivitetty kaura-ala ennuste on 2 550 tuhatta hehtaaria. Tuotantoennuste on 7,9 milj. tonnia. Tuotantoennuste kasvoi viime vuoteen verrattuna Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa ja Tanskassa, mutta mm. Espanjassa, Puolassa ja Ranskassa tuotantoennuste on viime vuotta pienempi.

Kauran elintarvikekäyttöennuste pysyy 1,6 miljoonassa tonnissa, eli kasvua kauteen on 2021/22 50 tuhatta tonnia.

Kauran rehukäyttöennuste on hieman pienempi kuin kaudella 2021/22 tippuen 5,9 miljoonaan tonniin. Käytön ennustetaan lisääntyvän kaudesta 2021/22 Saksassa, mutta pienenevän Baltiassa tarjonnan ollessa tiukempaa.

Kauran liikkumisen EU:n sisällä ennustetaan jäävän pienemmäksi (-70 tuhatta tonnia), kuin kuluneella kaudella. Tämä johtuu etenkin Saksan tuontitarpeen pienentymisestä.

Kauran viennin EU:n ulkopuolelle ennustetaan jäävän 190 tuhanteen tonniin, Yhdysvaltojen kauran kysynnän siirtyessä jälleen Pohjois-Amerikkaan. EU:n ulkopuolisiin Euroopan maihin (Norja, Iso-Britannia ja Sveitsi) ennustetaan viennin jatkuvan samaan tapaan kuin viime vuosina.

Loppuvarastoennuste tippui helmikuun ennusteesta 60 tuhatta tonnia tuotantoennusteen pienennyttyä.  Loppuvarastojen ennustetaan kasvavan hyvin maltillisesti 1,1 miljoonaan tonniin. Varastoennusteen ollessa erittäin matala pieni varastojen kasvu vahvistaa vain nimellisesti varastoja. Kasvu painottuu Suomeen ja Ruotsiin hyvin pieneten alkuvarastojen jäljiltä.

  • Lähde: Strategie grains