UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljamarkkinakommentit 23.3.

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 23.3.2022

Vehnä:

Matifin (May) vehnäfutuurin hintataso 400 euron tuntumassa, poikkeuksellinen heilunta jatkuu, päivävaihtelut 10-30 eur. Mustanmeren vienti 22/23 maailman markkinoiden suurin kysymysmerkki.
Venäjän ja Ukrainan vehnä- ja maissilaivauksia normaalitilanteessa useita satoja miljoonia kg/pvä. Venäjältä on joitakin Mustanmeren toimituksia. Intia suunnittelee vientiä Eqyptiin.


Matifin vehnäfutuuri kääntynyt uudelleen nousuun, Chicagolle tukea myös US Plains säästä. Viennin rajoituksia asetettu useassa Mustanmeren maassa. Matifin toukokuun futuuri 378 eur ja joulukuu 330 eur.
Itämeren alueella on myyjiä myllyvehnille 12,5 % (+30), 13,5 % (+32 ) ja 14 % (+37 eur).
Rehuvehnän ja -ohran tarjonta Itämeren alueella on ollut vähäistä. Myyntitarjoukset (+10/+15) eur fob.
Maissin tarjontaa on Puolasta, hintataso 360 eur fob. Myös ukrainalaista maissia pieniä määriä Itämeren satamissa (350/355 eur).

Matif myllyvehnäfutuuri (May 22) eur/tn

Matif vehnä 23 3 2022

Öljykasvit:

Rapsifutuuri on jatkanut uusille ennätystasoille ja lähestyy 1000 euron tasoa. Sodan alusta hinnan nousu lähes 300 euroa. Markkinaa tukee sekä valkuisrouheiden että öljyn hyvä kysyntä sekä niukka tarjonta.
Korkealle noussut hintataso aikaansaa myös voimakasta heiluntaa markkinassa. Ukrainan sota vaikuttaa sekä auringonkukkarouheen että rapsirouheen hintoihin nostavasti. Australian Canola sato hyvä.
Matifin toukokuun futuuri liikkuu 1000 euron tasolla ja marraskuun futuurin hinta on 763 euroa. Satojen välisen hintaeron kasvu kertoo erityisesti kevään ja kesän niukkuudesta.
Ukrainan tilanne myös -22 sadon osalta vaikuttaa vahvasti rapsi- ja auringonkukkarouheen markkinoihin.

Öljykasvimarkkinat Matif (May. 22) rapsifutuuri eur/tn

Matif rapsi 23 3 2022

Kaura:

Chicagon toukokuun kaurafutuuri on vahvistunut 724 dollarin tasolle. Joulukuun 2022 futuuri on 541 dollarin tasolla


EU:n ja kotimaan sisällä markkinatilanne on tasapainoinen, tarjonnan niukkuus haastaa markkinoiden toimijoita aika ajoin. Vahva kysyntä laskee kotimaan kauravarastoja satokauden loppuun.
EU markkinoiden tasapainoa haastaa 3. maiden (USA) kysyntä ja sinne mahdollisesti toteutuvat vientilaivaukset.


Rahtimarkkinoiden korkea hintataso haastaa vientiä perinteisten kohdemarkkinoiden ulkopuolelle.

Chicagon May. 22 kaurafutuuri (usd/bu tn) x 0,64842 = eur/tn

Chicago kaura 23 3

Valkuaisrouheet:

Rapsirouheen hinnanousu on tasaantunut, markkinatilanne on tiukka canolan/rapsin Global taseen niukkuudesta johtuen. Ukrainan sotatilanne kiristää Itämeren alueen tarjontatilannetta edelleen.
Sadon 2021 fob EU hintataso (may/july) on noussut 500 eur/tn, vanhan sadon sadon niukkuus ylläpitää hintatasoa. Hintojen heilunta ollut useita kymmeniä euroja päivien välillä.
Uuden sadon hinnannousu rauhoittunut, taso n. 370/380 euroa, mikä on lähes kaksinkertainen totuttuun uuden sadon hintaan verrattuna.
Venäläisen ja ukranainalaisen rapsi-/aurinkokukkarouheen tuonnin iso merkitys tuo haasteita EU:n non-gmo valkuaisrouheiden markkinoille.

Soijamarkkinoilla seurataan Etelä-Amerikan sadon valmistumista. Brasilian korjuu 75 %:n tasolla (59 % LY), sadon arvioidaan laskevan 120 MMT:n. Argentiinan sadon laadun good/excellent osuus 34 %.
Argentiinan soijarouheen vientivero noussut (33 %). Maailman soijavarastot laskussa. EU hintaan vaikuttavat myös korkeat rahdit ja dollarin vahvistuminen viime viikkoina (1,15 -> 1,09).
Fob EU hintataso touko-syyskuu 560 eur, hinnanousu rauhoittunut, suurin vaikuttava tekijä Etelä-Amerikan kevään soijasato.
Fob EU hintataso loka-tammikuu 545 eur, suurin vaikuttava tekijä USA:n soijan kylvöalat ja tulevan syksyn soijasato.

Aamukommentit 23 03 2022
492 kt, päivitetty 23.3.2022

VYR pidättää oikeuden annettuun markkinainformaatioon. Markkinakommentit eivät ole suositus minkään markkina-position puolesta tai sitä vastaan. Markkinakommentit kuvaavat sen hetkistä tekijän kuvaa markkinoiden kehityksestä. Informaatiota voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Hintaindikaatiot ja markkinatiedot voivat jo julkaisuhetkellä olla muuttuneita ja niiden käyttötarkoitus on vain indikatiivinen sekä yleisen markkinatiedon lisääminen.  Markkinakommentit perustuvat useilta luotettavilta toimijoilta ja useista luotettavista lähteistä saatuihin markkinoiden julkisiin hintanoteerauksiin, sekä markkinoilta toimivilta analyysilaitoksilta saatuihin raportteihin. VYR ei vastaa tekstissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä.

Materiaalit ovat osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Vauhti Viljaketjuun kehityshanketta.