UUTISIA VILJAKETJUSTA

Viljamarkkinakommentit 2.3.2022

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 2.3.2022

VYR alkaa julkaisemaan kerran viikossa markkinan aamukommentit viljoista ja rapsista sekä valkuaisraaka-aineista. Näkökulma on kv. markkinan vaikutus Itämeren alueelle päätuotteissa. VYR:n aamukommenttien tavoitteena on lisätä viljaketjun toimijoiden markkinatietoisuutta erityisesti hintariskien hallinnan näkökulmasta.

Nykyisen kaltaisessa markkinaympäristössä tapahtumien ennakointi on haastavaa mutta oleellista oman toiminnan edellytysten turvaamiseksi. Aamukommentteja on tarkoitus kehittää jäsenistön tarpeiden ja kommenttien mukaan. Palautetta voi laittaa tiedotus a vyr.fi

Myllyvehnä: Matifin ja Chicagon vehnäfutuurien hintataso ja volatiliteetti liikkuu ennätystasoilla, mikä vaikuttaa koko viljamarkkinaan tällä hetkellä. Hintojen muutokset olleet useita kymmeniä euroja viime päivien välillä. Sotatilanteesta johtuen sekä Mustanmeren alueen kaupankäyntiin että laivauksiin liittyy merkittäviä esteitä ja kysyntää siirtyy muille viejäalueille, esim. USA ja EU ml. Itämeren alue.


Matifin vehnän hinta on kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla , Chicago korkeimmillaan 10 vuoteen. Matifin toukokuun futuurin hinta on 337 eur ja joulukuun 302 eur.


Itämeren alueella on  myyjiä myllyvehnille 12,5 % (+20), 13,5 % (+25 ) ja 14 %, handysize kokoluokan laivoissa. Rehuvehnän (Matif +/-0) ja -ohran tarjonta Itämeren alueella on ollut vähäistä. Maissin tarjontaa on jonkin verran Puolasta, hintavaihtelut voimakkaita > 300 eur fob.

Öljykasvit: Rapsifutuuri on jatkanut uusille ennätystasoille. Markkinaa tukee sekä valkuisrouheiden että öljyn hyvä kysyntä sekä niukka tarjonta. Korkealle noussut hintataso aikaan saa myös voimakasta heiluntaa markkinassa. Ukrainan tilanne vaikuttaa sekä auringonkukkarouheen että rapsirouheen hintoihin nostavasti. Matifin toukokuun futuuri liikkuu 782 euron tasolla ja marraskuun futuurin hinta on 676 euroa.
Ukrainan tilanne myös -22 sadon osalta vaikuttaa vahvasti rapsi- ja auringonkukkarouheen markkinoihin.

Kaura: Chicagon toukokuun kaurafutuuri liikkuu 660 dollarin tasolla. Joulukuun 2022 futuuri on 499 dollaria
EU:n ja kotimaan sisällä markkinatilanne on tasapainoinen markkinan heiluntaa tulee muun viljamarkkinan mukana. Kauran hintakehitykseen EU markkinoilla voi syntyä signaalia 3. maiden (USA) kysynnän ja sinne mahdollisesti toteutuvien vientilaivausten kautta. Rahtimarkkinoiden korkea hintataso haastaa vientiä perinteisten kohdemarkkinoiden ulkopuolelle.

Valkuaisrouheet: Rapsirouheen markkinatilanne on jatkunut tiukkana canolan/rapsin Global taseen niukkuudesta johtuen. Ukrainan sotatilanne kiristää tarjontatilannetta edelleen. Sadon 2021 hintataso (may/july) ylittää 400 eur, vanhan sadon sadon niukkuus ylläpitää hintatasoa. Hintojen heilunta ollut useita kymmeniä euroja päivien välillä. Sadon 2022 hinnat ovat yli 300 euroa, mikä ylittää keskimääräisen (totutun) uuden sadon hintatason 35-40 %.

Venäläisen ja ukranainalaisen rapsi-/aurinkokukkarouheen tuonnin iso merkitys aiheuttaa haasteita EU - markkinoilla.

Soija: Soijamarkkinoilla seurataan Etelä-Amerikan sadon valmistumista, sekä Brasilian että Argentiinan satoarviota on laskettu. EU hintaan vaikuttavat myös korkeat rahdit ja dollarin vahvistuminen
Fob EU hinta touko-lokakuu 498 eur, suurin vaikuttava tekijä Etelä-Amerikan kevään soijasato. Markkina on hieman rauhoittunut huipuista. Fob EU hinta marras-tammikuu 485 eur, suurin vaikuttava tekijä USA:n soijan kylvöalat ja tulevan syksyn soijasato.

Aamukommentit 02.03.2022
406 kt, päivitetty 2.3.2022

VYR pidättää oikeuden annettuun markkinainformaatioon. Markkinakommentit eivät ole suositus minkään markkina-position puolesta tai sitä vastaan. Markkinakommentit kuvaavat sen hetkistä tekijän kuvaa markkinoiden kehityksestä. Informaatiota voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Hintaindikaatiot ja markkinatiedot voivat jo julkaisuhetkellä olla muuttuneita ja niiden käyttötarkoitus on vain indikatiivinen sekä yleisen markkinatiedon lisääminen.  Markkinakommentit perustuvat useilta luotettavilta toimijoilta ja useista luotettavista lähteistä saatuihin markkinoiden julkisiin hintanoteerauksiin, sekä markkinoilta toimivilta analyysilaitoksilta saatuihin raportteihin. VYR ei vastaa tekstissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä.

Materiaalit ovat osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Vauhti Viljaketjuun kehityshanketta.