UUTISIA VILJAKETJUSTA

Valtion varmuusvarastoista vapautetaan markkinoille kylvösiemeniä

Ulrika Wikström (ulrika.wikstrom a vyr.fi), 17.3.2022

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) varmuusvarastoista vapautetaan markkinoille kevätviljojen ja -rypsin kylvösiemeniä. Kevätviljojen eli ohran, kauran ja kevätvehnän siementä vapautetaan yhteensä enintään 15 000 tonnia ja kevätrypsin siemeniä enintään 50 tonnia. Hallitus päätti asiasta 17.3.2022. Päätöksen mukaan HVK:n on varmistettava, että markkinoille vapautus tapahtuu kilpailuneutraalisti markkinahäiriöitä aiheuttamatta.

Varmuusvarastoista vapautetut määrät on palautettava varastoihin viipymättä tuotanto-olosuhteiden sen salliessa. HVK:n arvion mukaan palauttamiseen menee yhdestä kolmeen vuotta. 

Päätöksen taustalla on viime kesän kuivuudesta johtuva heikko satotaso. Päätöksellä varmistetaan siementen riittävää tarjontaa tulevan kasvukauden kevään kylvöille.  


Lisätietoja: tem.fi/-/valtion-varmuusvarastoista-vapautetaan-markkinoille-kevatviljojen-ja-rypsin-kylvosiemenia-riittavan-tarjonnan-turvaamiseksi