UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kotimaan viljatasearvio 2021/22 päivitetty

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 3.3.2022

Viljatasearvio 2021/22 päivitettiin 1.3.2022. Tasepäivitys oli tämä kauden kolmas. Viljatasearvion tuotantotiedot perustuvat Luken satotilastoon samoin kuin alkuvarastot perustuvat Luken varasto- ja käyttötilastoihin. Siemenkäyttö perustuu TNS Kantarin kylvöaikomukset 2022 tuloksiin. Muut kohdat perustuvat edellisiin taseisiin sekä viljamarkkinatyöryhmän kommentteihin. Huomioitu on myös arvio kauden tuoreviljasadosta.

Hyvin heikon viljasadon seurauksena loppuvarastoarvio on todella pieni, tippuen alkuvarastoista 457 tuhatta tonnia. Varastojen pienentyminen painottuu arvion mukaan kauran ja ohran varastoihin. Laskennallisesti tasearvion mukaan ohran ja kauran loppuvarastot riittävät vain kahden kuukauden käyttöön markkinakauden vaihtuessa. Varastot pienenevät etenkin maatiloilla, mutta myös selvästi teollisuuden ja kaupan varastoissa.

Viennin arvioidaan jäävän selvästi viime kaudesta. Kotimaan kysyntä on tällä markkinakaudella hyvin vahvaa. Arvioon sisältyy sekä tavanomainen että luomuvilja, joten myös tuonnin ja viennin arvioon sisältyy myös luomuvilja.

Rehuvehnän tuonti on lisätty ohrantuontiarvioon, sillä sitä käytetään korvaamaan ohran rehukäyttöä.

Kauden Viljatasearvioon sekä tasearvioiden aikasarjaan pääsee täältä

1.3. päivitettyyn taseeseen tehtiin alla olevat muutokset joulukuun tasearviosta:

Vehnä:

 • Maatilojen alkuvarastot 126 000 tn vrt. 133 000 tn
 • Tuotanto 678 000 tn vrt. 683 000 tn
 • Tuonti 20 000 tn vrt. 25 000 tn
 • Siemenkäyttö 59 000 tn vrt. 54 000 tn
 • Rehuksi teollisuudessa 178 000 tn vrt. 207 000 tn
 • Vienti 5 000 tn vrt. 12 000 tn
 • Loppuvarasto 202 000 tn vrt. 209 000 tn
  1 3 Vehnän tuotanto käyttö ja varastot

Ruis:

 • Maatilojen alkuvarastot 48 000 tn vrt. 44 000 tn
 • Tuotanto 67 000 tn vrt. 64 000 tn
 • Siemenkäyttö 6 000 tn vrt. 4 000 tn
  1 3 Rukiin tuotanto käyttö ja varastot

Ohra:

 • Maatilojen alkuvarastot 270 000 tn vrt. 194 000 tn
 • Tuotanto 1 032 000 tn vrt. 1 023 000 tn
 • Tuonti (sis. ruisvehnä) 60 000 tn vrt. 40 000 tn
 • Siemeneksi 127 000 tn vrt. 133 000 tn
 • Rehuksi teollisuudessa 220 000 tn vrt. 180 000 tn
 • Vienti 15 000 tn vrt. 20 000 tn
  1 3 Ohran tuotanto käyttö ja varastot

Kaura:

 • Maatilojen alkuvarastot 218 000 tn vrt. 328 000 tn
 • Tuotanto 790 000 tn vrt. 783 000 tn
 • Siemeneksi 68 000 tn vrt. 75 000 tn
 • Vienti 309 000 tn vrt. 295 000 tn
  1 3 Kauran tuotanto käyttö ja varastot

Maissi:

 • Alkuvarasto 9 000 tn vrt. 17 000 tn
 • Tuonti 35 000 tn vrt. 50 000 tn
Viljatasearvio 2021/22 (kolmas arvio päivitetty 1.3.2022)
57 kt, päivitetty 3.3.2022