UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kotimaan luomuviljan kysynnän ja tarjonnan arvio ajanjaksolta 1.7.-31.12.2021

Ulrika Wikström (ulrika.wikstrom a vyr.fi), 15.3.2022

Luomuviljan kysynnän ja tarjonnan arvio ajanjaksolta 1.7.-31.12.2021.

Luomu kysynnän ja tarjonnan arvio syys2021

Arvion tiedot perustuvat Luken satotilastoihin, Luken teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilastoihin sekä Luken maatilojen sadonkäyttötilastoihin. Arviosta puuttuu maatilojen luomuviljan rehu-, ruoka-, kylvösiemenkäyttö ja muu käyttö sekä mahdollinen tuonti ja vienti. Arviosta puuttuvat teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilastoihin perustuvat tiedot rukiin ja ohran osalta. Nämä tiedot ovat tilastoinnissa salattu tietosuojasyistä ja merkitty taulukkoon x-kirjaimella. Arviossa ei ole huomioitu teollisuuden ja kaupan luomuviljan ostoja eikä käyttöä tavanomaisena viljana. 

Vuoden 2021 luomukauran ja -ohran sadot olivat selvästi edellisvuotta pienemmät. Luomukauran noin 30 % ja luomuohran noin 54 %. Luomurukiin ja -vehnän sadot olivat samaa suuruusluokkaa kuin edellisvuonna. Luomuvehnäsato oli noin 2 % ja luomuruissato noin 6 % edellisvuotta suurempi.