UUTISIA VILJAKETJUSTA

Strategie grains: EU Kauran kysyntä ja tarjonta 2021/22 ja 2022/23

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 22.2.2022

Jos kasvukaudella 2022 saavutetaan keskimääräiset satotasot, tuotetaan EU:n alueella 8 miljoonaa tonnia kauraa. Kauden 2021/22 kauravarastot pienenevät.

Kuluvan kauden arvioihin tehtiin vain vähän muutoksia. EU27 tuotantoarvio 2021 on pienempi kuin vuoden 2020 massiivinen kaurasato, johtuen Suomen, Ruotsin, Baltian ja Tanskan satotasojen romahduksesta. Samanaikaisesti Saksa ja Ranska tuottivat vuotta 2020 suuremman sadon. 2021/22 tuotettiin EU27 alueella kauraa päivitetyn ennusteen mukaan 7,6 milj. tonnia.

Kauran elintarvikekäytön arvioidaan nousseen hieman viime kaudesta. EU27 alueella kauraa arvioidaan menevän elintarvikkeeksi 1,1 milj. tonnia. 

Kauran rehukäyttöennustetta nostettiin helmikuussa kuluneen kauden aikaisemmista ennusteista, mutta käyttö jää ennusteen mukaan viime kaudesta. Rehukäyttöennuste on 6,1 milj. tonnia, ollen silti yhä korkealla tasolla yli viiden vuoden keskiarvoisen käytön.

Kauran vienti kolmansiin maihin ei ole ollut niin suurta, kun aikaisemmin ennustettiin. Suomi on keskittynyt viennissään muihin EU maihin. Ruotsi on toisaalta vienyt kauraa myös Euroopan ulkopuolelle odotusten mukaisesti. Vientien Skandinaviasta Yhdysvaltoihin ennustetaan kiihtyvän kauden loppupuolella. Vaikka vienti ei ole ollut niin suurta, kun aikaisemmin ennustettiin, on vientiennuste yhä suurempi kuin viime kaudella nousten 240 tuhanteen tonniin.

Loppuvarastojen ennustetaan tippuvan noin 1 miljoonaan tonniin kauran tuotantomäärään jäätyä pieneksi ja vientimäärien sekä rehukäytön ollessa keskimääräistä suurempaa. 

Tulevan markkinakauden 2022/23 kaura-alan ennustetaan olevan 2 570 tuhannen hehtaarin tasolla. Tuotantomäärän ennustetaan nousevan pinta-alan ja keskisatojen perusteella 8 milj. tonniin. Tuotantomäärien arvioidaan kasvavan etenkin Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Tanskassa heikon satovuoden 2021 jälkeen. 

Kauran elintarvikekäytön ennustetaan kasvavan maltillisesti viime vuosien trendin mukaisesti. Kauran rehukäytön ennustetaan tulevalla kaudella pienentyvän muiden viljojen saatavuuden parannuttua, mutta pysyvän silti yli viiden vuoden keskiarvon.

EU:n sisällä kauraa liikkuu ennusteen mukaan vähemmän kuin kaudella 2021/22. Saksan tuontitarve pienenee, mikä näkyisi Suomen vientimäärissä. Ruotsin viennin ennustetaan kasvavan muihin EU maihin. EU ulkopuolelle ennustetaan vietävän alle 200 tuhatta tonnia kauraa Yhdysvaltojen tuottaessa itse ja tuodessa Kanadasta jälleen kauraa. Ennusteen mukaan vienti EU:n alueelta Norjaan, Sveitsiin ja Algeriaan pysyy samalla tasolla kuin viime vuosina.

2022/23 loppuvarastojen arvioidaan kasvavan kauran tuotantomäärän kasvaessa ja viennin sekä rehukäytön pienentyessä. Varastojen kasvun ennustetaan painottuvan Suomeen ja Ruotsiin.

  • Lähde: Strategie grains