UUTISIA VILJAKETJUSTA

Mallasohran, rukiin ja öljykasvien viljelysopimusten suosio kasvussa

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 28.2.2022

Vilja-alan yhteistyöryhmän teettämä ja Kantar TNS Agrin toteuttaman kyselytutkimus toteutettiin tammi-helmikuun aikana. Toimintamalli kyselyssä selvitetään niin myyntitulon merkitystä, sertifioidun siemenen käyttöaikeita kuin myös myyntisopimusten suosiota.

Tutkimuksen mukaan yli puolella suurimmista viljatiloista (+ 100 ha) tilan pääasiallinen maatalousyrittäjä ei käydä tilan ulkopuolella töissä.

Kaikista viljatiloista vain 30 % kertoi viljojen ja öljykasvien myyntitulon vaikuttavan henkilökohtaiseen tuloon yli 40 %. Viljatiloja tarkasteltaessa lähemmin, oli myyntitulon merkitys tärkeämpi mitä isompi tilan pinta-ala oli.

Suurin osa kotieläintiloista ei myynyt viljaa. Poikkeuksena tähän olivat sikatilat, jotka myivät viljaa selvästi muita kotieläinsuuntia enemmän.

Viljaa aiotaan korvata erikoiskasveilla kuten kuminalla yli 75 hehtaarin viljatiloilla vuotta 2021 enemmän.Jaetun lannoituksen suosio on samaa luokkaa kuin aikaisemmin. Muissa kannattavuuteen liittyvissä toimenpiteissä kerrotaan viime vuotta enemmän vähennettävän lannoitusta ja kylvettävän viherlannoitusnurmia ja luonnonhoitopeltoja.

Viljatilojen viljelysopimus aikomuksia tarkasteltaessa nähtiin, että hintakiinnitettyjä sopimuksia aiotaan tehdä viime vuotta enemmän. Myös rukiille ja rypsille/rapsille aiotaan tehdä enemmän joko kokonaan tai osittain hintakiinnitettyjä sopimuksia kuin vuonna 2021. Isoilla viljatiloilla (+75 ha) rukiin viljelysopimukset ovat viime vuotta suositumpia. Vehnälle sen sijaan suunnitellaan viljatiloilla pienempiä sopimusmääriä.

Sertifioitua siementä aiotaan käyttää enemmän rukiilla kuin aikaisemmin. Muilla kasveilla sertifioidun siemenen käyttöä aiotaan vähentää. Tilan oman siemenen itävyys oli selvitetty tammi-helmikuussa elintarvikekauralla 54 %:lla tiloista, myllyvehnällä 38 %:lla tiloista ja mallasohralla 53 %:lla tiloista. Etenkin kauraa ja härkäpapua on testattu ahkerammin viime vuoteen verrattuna.

Tarkemmin tutkimuksen tuloksiin voi tutustua täältä. Tulokset alkavat kylvöaikomusten jälkeen sivulta 15.