UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kylvöalaennuste 2022

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 23.2.2022

Vilja-alan yhteistyöryhmän teettämä ja Kantar TNS Agrin toteuttama kylvöaikomukset 2022 tulokset kertovat kevätviljojen suosion laskusta ja kesantojen sekä syysviljojen suosion noususta vuoteen 2021 verrattuna. Kysely on toteutettu tammi-helmikuun aikana, joten muutokset ennustettuihin aloihin markkinatilanteen ja maailmanpolitiikan myllerryksessä ovat vielä mahdollisia.

Kylvöalaennuste 2022 kaikki

Ohra-alan ennustetaan pienentyvän 6 % viime vuodesta. Prosentuaalisesti pieni muutos pinta-alassa on Suomen pääviljaa tarkasteltaessa alana suuri: 25,8 tuhatta hehtaaria. Eniten ohraa jätetään kylvämättä kyselyn mukaan Pohjamaalla, -12 % vuoteen 2021 verrattuna. Länsi-Suomessa pohditaan myös ohran vaihtamista muihin kasveihin, alan pienentyessä kyselyn mukaan 7 %. Etelä-Suomessa ala pysyy melko vakaana pienentyen vain prosentin.  Mallasohra-ala pysyy samassa suuruusluokassa kuin viime vuonna.

Kylvöalaennuste 2022 ohra

Myös kaura-ala pienenee kyselyn mukaan huomattavasti jääden 10 % vuodesta 2021. Pinta-ala tippuisi näin ollen 33,3 tuhatta hehtaaria. Kauraa kylvetään kyselyn mukaan vähemmän kaikkialla muualla paitsi Itä-Suomessa. Elintarvikelaatuista kauraa tavoitellaan 5 % pienemmällä alalla kuin vuonna 2021. Ala pienentyy etenkin Etelä-Suomessa.

Kylvöalaennuste 2022 kaura

Kevätvehnää kylvetään ennusteen mukaan 18 % vähemmän kuin vuonna 2021. Syysvehnäala kasvoi kuitenkin enemmän kuin mitä kevätvehnäalassa menetettiin.

Kylvöalaennuste 2022 kevätvehnä

Palkokasveista hernealan ennustetaan kasvavan 6 %, mutta härkäpavunsuosio jatkaa laskuaan. Härkäpapualan ennustetaan pienentyvän jälleen 12 % jääden alle 11 tuhanteen hehtaariin vuonna 2022.

Kuminan suosio on nousussa pinta-alan kasvaessa ennusteen mukaan 9 % 20,1 tuhanteen hehtaariin.

Kaikkien syysviljojen suosio kasvoi viime syksynä mm. kohtuullisen suosiollisten syyskylvöolosuhteiden seurauksena.

Satokasveilta alaa siirtyy ennusteen mukaan ympäristönurmille ja kesannoille.

Kylvöalaennuste 2022
301 kt, päivitetty 23.2.2022

Tutkimukseen vastasi 1209 tilaa. Vastaajanäyte on tulosten analysointivaiheessa painotettu kuvaamaan Suomen maatilarakennetta tukialueen, tilojen peltoalan sekä tuotantosuunnan mukaan. Painotusmatriisi päivitettiin vuoden 2022 tukihaun tietojen mukaan. (IACS-tietokanta, Ruokavirasto 8/2021). Päätaustamuuttujat tutkimuksessa olivat päätuotantosuunta, kokonaispeltoala, ikä ja suuralue. Tutkimuksen virhemarginaali on koko näytteen osalta noin +/- 3,1-yksikköä.