UUTISIA VILJAKETJUSTA

Strategie grains: Kauratase 2021/22 ja tuore tuotantoennuste 2022

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 4.1.2022

Kauran tuotanto laski 7,6 miljoonaan tonniin Euroopan Unionin aluellaa kaudella 2021/22. Elintarvikekäyttö jatkaa kasvuaan viime vuosiin verrattuna, mutta tahti on hieman hiipunut. Uusien tehtaiden valmistuttua ja käynnistyessä tarve laadukkaalle kauralle kasvaa yhä voimakkaammin.

Kauden 2021/22 kauran tuotantoennuste EU27 + UK alueella on tuoreimman arvion mukaan 8,8 milj. tonnia, eli 0,7 milj. tonnia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Suomen ja Ruotsin päivitetyt pienet tuotantoarviot laskivat EU: kokonaisarviota huomattavasti aikaisemmista arvioista. Vaikka kauran tuotantoarvio 2021 EU:n alueella on pienempi kuin vuotta aikaisemmin, on se suurempi kuin viiden vuoden keskiarvoinen sato. Mm. Saksa ja Ranska tuottivat arvioin mukaan kohtuullisen suuren sadon viime kesänä.

Kauran elintarvikekäytön kasvu on hidastunut, mutta jatkuu yhä. Käytön kasvua ennustetaan etenkin Latviaan, Suomeen, Ruotsiin, Saksaan ja Espanjaan. Iso-Britannian käytön arvioidaan nousevan 0,5 milj. tonniin ja EU:n 1,1 milj. tonniin.

Kauran rehukäytön arvioidaan pienentyvän viime kauteen verrattuna EU:n alueella. Ennustettu käyttö on 6,1 milj. tonnia, mikä on yhä suuri viime vuosien keskimääräiseen käyttöön verrattuna (5,7 milj. tn). Kauran rehukäytön arvioidaan kasvavan tällä kaudella Saksassa muiden viljojen, etenkin ohran, tarjonnan ollessa kohtuullisen tiukkaa.  Aikaisemmista kauden käyttöennusteista Suomen rehukäyttöä nostetiin 25 tuhatta tonnia 443 tuhanteen tonniin, mutta samalla mm. Ruotsin käyttöennustetta laskettiin maan pienentyneen tarjonnan seurauksena.

Kauran liikkuminen EU:n sisällä arvioidaan olevan viime kautta pienempää. Kauran vienti kolmansiin maihin ei ole ollut niin suurta, kun ennustettiin. Viennin arvioidaan silti olevan tällä kaudella suurempaa (+150 tuhatta tonnia) kuin viime kaudella etenkin Suomesta ja Ruotsista.

Kauravarastojen ennustetaan pienentyvän EU:n alueella tällä kaudella tuotannon pienennyttyä, viennin kasvaessa ja kauran rehukäytön lisääntyessä.

Strategie grains on julkaissut ensimmäiset ennusteet vuoden 2022 kaura-alasta. Ennuste voi muuttua vielä näin aikaisessa vaiheessa kasvukautta paljon johtuen mm. kylvöolosuhteista ja muiden viljojen sekä tuotantopanosten hinnoista.

EU + UK kaura-alaksi ennustetaan olevan tulevalla kasvukaudella 2,58 miljoonaa hehtaaria.  Tuotantomäärä keskisadoilla on EU:ssa ennusteen mukaan 8 miljoonaa tonnia. Satotasot palautuvat ennusteen mukaan Suomessa ja Ruotsissa viime vuoden romahduksesta tavalliselle tasoille. Tuotanto kasvaa myös Baltiassa ja Tanskassa, missä satomenetykset haastavan kasvukauden seurauksena olivat merkittävät Suomen ja Ruotsin tapaan.

Lähde: Strategie grains