UUTISIA VILJAKETJUSTA

Suomelle lupa alentaa viljojen, herneen, härkäpavun, rypsin ja hampun sertifioitujen siementen itävyysvaatimusta

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 17.12.2021

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote kertoo luvasta alentaa siementen itävyysvaatimuksia kasvukauden 2021 epäsuotuisten olosuhteiden seurauksena.

Kasvukauden 2021 epäsuosiolliset kasvuolosuhteet ovat vaikuttaneet alentavasti useiden kasvilajien sadon määrään ja laatuun. Hankalan kasvukauden vaikutukset näkyvät myös siementuotantotiloilla sadon määrässä ja laadussa. Siemenalan toimijat esittivät marraskuussa maa- ja metsätalousministeriölle pyynnön siitä, että Suomi hakee komissiolta poikkeuslupaa alentaa sertifioidun siemenen itävyysvaatimusta. Sertifioidusta siemenestä on pulaa tulevalle kasvukaudelle ja mm. palkokasvien sertifioidut siemenet on jo myyty loppuun.

Komissio myönsi 14. joulukuuta Suomelle luvan alentaa kauran, kevätvehnän, ohran, herneen, härkäpavun, rypsin ja hampun sertifioidun siemenen itävyysvaatimusta. Kevätviljojen osalta hakemus koski vain aikaisia lajikkeita. Asiaan liittyvä maa- ja metsätalousministeriön asetus tulee voimaan 21. joulukuuta ja se on voimassa 30. kesäkuuta saakka.

MMM:n asetuksessa säädetään, että Ruokavirasto voi sertifioida alennetulla itävyydellä yhteensä 300 000 kiloa härkäpavun, 500 000 kiloa herneen, 150 000 kiloa rypsin ja 70 000 kiloa hampun siementä tietyistä lajikkeista. Siemenerien itävyyden tulee olla vähintään 70 prosenttia. Ruokavirasto voi lisäksi sertifioida alennetulla itävyydellä yhteensä 1 100 000 kiloa kevätvehnän, 2 600 000 kiloa ohran ja 1 900 000 kiloa kauran siementä tietyistä lajikkeista. Viljoilla siemenerien itävyyden tulee olla vähintään 80 prosenttia. Siemenerien vakuustodistuksissa tulee olla merkintä siitä, että ne on sertifioitu alennetulla itävyysvaatimuksella.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Erityisasiantuntija Kati Lassi, p. 0295 162070