UUTISIA VILJAKETJUSTA

Kotimaan Viljatasearvio 2021/22

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 2.12.2021

Viljatasearvio 2021/22 päivitettiin 1.12.2021. Tasepäivitys oli tämä kauden toinen. Viljatasearvion tuotantotiedot perustuvat Luken satotilastoon samoin kuin alkuvarastot perustuvat Luken varasto- ja käyttötilastoihin. Muut kohdat perustuvat edellisiin taseisiin sekä viljamarkkinatyöryhmän kommentteihin. Huomioitu on myös arvio kauden tuoreviljasadosta.

Hyvin heikon viljasadon seurauksena loppuvarastoarvio on todella pieni, tippuen alkuvarastoista 461 tuhatta tonnia. Varastojen pienentyminen painottuu arvion mukaan kauran ja ohran varastoihin. Varastot pienenevät etenkin maatiloilla, mutta myös selvästi teollisuuden ja kaupan varastoissa. Muistutuksena tasearvion tulkintaan; viime kaudella kauran loppuvarastot turposivat todella suuriksi.

Viennin arvioidaan jäävän selvästi viime kaudesta. Kotimaan kysyntä on tällä markkinakaudella hyvin vahvaa. Tuonnin arvioidaan olevan suurempaa kuin viime kaudella. Arvioon sisältyy sekä tavanomainen että luomuvilja, joten myös tuonnin ja viennin arvioon sisältyy myös luomuvilja.

Kauden Viljatasearvioon sekä tasearvioiden aikasarjaan pääseetäältä

1.12. päivitettyyn taseeseen tehtiin alla olevat muutokset syyskuun tasearviosta:

Vehnä:

 • Alkuvarasto (maatilat) 133 000 tn vrt. 160 000 tn
 • Tuotanto 683 000 tn vrt. 712 000 tn
 • Tuonti 25 000 tn vrt. 10 000 tn
 • Siemeneksi 54 000 tn vrt. 60 000 tn
 • Rehuksi teollisuudessa 207 000 tn vrt. 192 000 tn
 • Teollinen käyttö 20 000 tn vrt. 12 000 tn
 • Energiakäyttö / hävikki 1 000 tn vrt. 0
 • Loppuvarastot 209 000 tn vrt. 244 000 tn

Ruis

 • Alkuvarasto (maatilat) 44 000 tn vrt. 52 000 tn
 • Tuotanto 64 000 tn vrt. 69 000 tn
 • Siemeneksi 4 000 tn vrt. 3 000 tn
 • Rehuksi teollisuudessa 8 000 tn vrt. 3 000 tn
 • Rehuksi maatiloilla 8 000 tn vrt. 2 000 tn
 • Loppuvarasto 66 000 tn vrt. 90 000 tn

Ohra

 • Alkuvarastot (maatilat) 194 000 tn vrt. 271 000 tn
 • Tuotanto 1 023 000 tn vrt. 1 075 000 tn
 • Tuonti 40 000 tn* vrt. 0
 • Rehuksi maatiloilla 550 000 tn vrt. 600 000 tn
 • Teollinen käyttö 299 000 tn vrt. 314 000 tn
 • Energia/hävikki 2 000 tn vrt. 0
 • Vienti 20 000 tn vrt. 30 000 tn
 • Loppuvarastot 148 000 tn vrt. 167 000 tn

Kaura

 • Alkuvarastot (maatilat) 328 000 tn vrt. 271 000 tn
 • Tuotanto 783 000 tn vrt. 919 000 tn
 • Tuonti 5 000 tn vrt. 0
 • Vienti 295 000 tn vrt. 300 000 tn
 • Loppuvarasto 245 000 tn vrt. 309 000 tn

Maissi:

 • Tuonti 50 000 tn vrt. 15 000 tn
 • Rehuksi yht. 50 000 tn vrt. 15 000 tn

*Suomeen on tuotu ruisvehnää korvaamaan ohran rehukäyttöä. Tämä tuonti on laitettu ohran tuontiin.

Joulukuussa energiakäyttöriviin lisättiin hävikki. Hävikkiin sisältyy mm. varastotappiot ja riistan ruokintaan käytetty vilja.

Viljatasearvio 2021/22 (toinen arvio 1.12 2021)
43 kt, päivitetty 2.12.2021
Viljatasearviot 2014/15-2021/22
102 kt, päivitetty 2.12.2021