UUTISIA VILJAKETJUSTA

2021 kylvetty Suomen suurin syysvehnäala

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 14.12.2021

Syysviljojen suosio on selvässä kasvussa. Ensi kesänä syysviljojen osuus vilja-alasta kasvaa 13 prosenttiin jos syksyn kylvökset selviävät talvesta.

Viljasato vuonna 2021 oli pieni. Kaikista kevätviljoista saatiin heikko sato, kun taas syysviljoista viljelyalaa kohti laskettu sato oli hyvä. Kevätvehnän sato hehtaarilta oli muiden kevätkylvöisten viljojen tapaan vain noin 70 prosenttia kymmenen vuoden keskisadosta. Sen sijaan syysvehnällä sato ylitti keskimääräisen satotason ollen 115 prosenttia keskimääräisestä.  Syysvehnän hyvä satotaso kannusti osaltaan tämän syksyn ennätyskylvöille.

Syysvehnän kylvöala vuoden 2021 syksyllä oli 105 500 hehtaaria. Ala kaksinkertaistui edellisvuodesta ja on suurin syysvehnän kylvöala koko 100 vuotisessa tilastohistoriassa. Luomusyysvehnää kylvettiin 4 400 hehtaaria, joka on noin 4 % koko syysvehnän kylvöalasta 

Syksyllä 2021 syysrukiin kylvöala oli noin 27 300 hehtaaria.  Ala on noin 9 000 hehtaaria suurempi kuin kasvukauden 2021 viljelyala. Syysrukiista lähes neljännes eli noin 6 300 hehtaaria kylvettiin luomuna

Syysrypsiä ja -rapsia kylvettiin yhteensä 10 000 hehtaaria – ala kaksinkertaistui edellisvuodesta. Syysrypsin ja -rapsin kylvöistä merkittävä osuus eli kolmannes kylvettiin luomupelloille, noin 3 300 hehtaarin alalle 

Ennakollinen syyskylvöala kysyttiin maatiloilta Luken satotilastokyselyssä, johon kuului 6 100 maatilaa. Syyskylvöalojen lisäksi kysyttiin suorakylvön osuus. Kaikki tiedot ovat saatavilla Luken tilastotietokannassa koko Suomen alueen lisäksi ELY-keskusalueista. Viljelyalat tarkentuvat ensi vuoden kesäkuussa, jolloin on käytettävissä maatilojen Ruokaviraston maaseutuelinkeinorekisteriin antamat kylvöalat kaikista peltokasveista.

Lisätietoa: Luonnonvarakeskus Ennakollinen syyskylvöala ja suorakylvöalat 2021