UUTISIA VILJAKETJUSTA

VYR webinaarin tallenne ja materiaalit ovat nyt katsottavissa – asiaa maan kasvukunnosta, pellon vesitaloudesta ja täsmäviljelystä

Katariina Vilppula (katariina.vilppula a vyr.fi), 19.11.2021

VYR:in 17.11. järjestämässä webinaarissa paneuduttiin maan kasvukunnon hoitoon, pellon vesitalouteen ja säätökasteluun, täsmälannoitukseen sekä sopivimman maanparannusaineen valintaan. Lisäksi kuultiin, miksi pellon kasvukunto kiinnostaa myös viljan käyttäjää.

Netta Leppäranta ProAgria Etelä-Suomesta avasi maan kasvukunnon hoitoa niin fysikaalisen, kemiallisen kuin biologisen kasvukunnon näkökulmasta. Kiinnostus pellon kasvukuntoa kohtaan on nyt erittäin suurta. 

Jari Ruski Pyhäjärvi-instituutista totesi veden olevan suurin yksittäisistä sadon määrään vaikuttavista tekijöistä. Mikäli maalaji ja kaltevuus mahdollistavat säätösalaojituksen, kannattaa se Ruskin mukaan asentaa. 

Stefan DahlvikYaralta toi esiin täsmäviljelyn hyötyjä. Saman typpimäärän antaminen koko lohkolle on harvoin optimaalisin valinta. Tasalevityksellä oikein lannoitettu ala on vain noin 30 prosenttia pinta-alasta. 

Janne Heikkinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta vertaili eri maanparannusaineita. Valinta tulee tehdä lohkokohtaisesti ja apuna kannattaa käyttää viljavuusanalyysiä. 

Minna Oravuo Raisiolta toi esiin viljan käyttäjän näkemyksiä päivän aiheisiin. Pellon hyvä kasvukunto varmistaa tuotannon vaihtelevissa olosuhteissa. Myös viljan käyttäjällä on vastuu viljantuotannon vastuullisuudesta. 

Webinaari on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Vauhtia Viljaketjuun -hanketta.