UUTISIA VILJAKETJUSTA

Vaihteleva sää jätti Ruotsin viljasadon pieneksi

Hanna Helkkula (hanna.helkkula a vyr.fi), 16.11.2021

Vuoden 2021 viljasato jäi 5 miljoonaan tonniin, mikä on 16 % pienempi kuin viime vuonna. Viljasato oli 7 % pienempi kuin viimeisen viiden vuoden keskiarvo. Sateita saatiin paljon keväällä ja syksyllä, kun taas kesällä oli hyvin kuivaa. Yhdessä nämä tekijät vaikuttivat puituun satoon alentavasti.

Ruotsissa kevään kylmyys ja jatkuvat sateet pitkittävät kylvöjä ja kesän helle haittasi viljakasvustojen kehitystä. Kun puinnit tulivat ajankohtaisiksi, alkoivat samalla jatkuvat sateet, mitkä hidastivat puintien etenemistä. Joitakin peltoja jäi myös puimatta märkyyden takia.

Syysviljojen pinta-ala oli suuri ja syysviljat myös pääsääntöisesti onnistuivat. Syysvehnäala oli suurin koskaan. Toisaalta syysvehnänä satotaso jäi aikaisemmista huippuvuosista. 

Kauran satotaso jäi viime vuodesta 28 % ja ohran 24 %

Rypsin ja rapsin sato oli 341 200 tonnia, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin viime vuonna. Satotasot jäivät silti noin 6 % pienemmiksi kuin vuotta aikaisemmin.

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2021, preliminär statistik för Sverige

Lisätietoa:

Jordburksverket: Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2021, preliminär statistik för riket